Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Nytt uppdrag: motverka rasism på nätet

Personer som tillhör minoritetsgrupper är ofta mer utsatta på internet än andra. Det är bakgrunden till att Statens medieråd nu får i uppdrag av regeringen att arbeta mot rasism bland barn och unga på nätet.

Flicka framför dator i siluett.

Foto: Shutterstock.

Uppdraget går ut på att identifiera metoder som är effektiva för att motverka rasism och liknande fientlighet på nätet. Myndigheten ska också sprida kunskap om de metoder som visat sig effektiva.

“Med ungas ökade användning av sociala medier följer en ökad risk att utsättas för rasistiskt motiverat hot och hat i sociala medier. Det är något vi måste motverka och därför ger vi nu Statens medieråd i uppdrag att ta fram och sprida fungerande metoder till relevanta aktörer. Ingen ska behöva utsättas för rasism, vare sig på nätet eller någon annanstans”, säger Märta Stenevi, jämställdhetsminister i ett pressmeddelande.

I Statens medieråds nya forskningsöversikt “Utsatt på nätet” framgår att en faktor som ökar risken för att utsättas för mobbning på nätet är att tillhöra en etnisk minoritet. Rapporten visar också att mobbning i skolan ofta sträcker sig även till digitala plattformar.

—Statens medieråd har arbetat med frågor som rör näthat sedan 2013 – det är mycket glädjande att vi nu får förnyat förtroende. Med avstamp i den expertis vi har på området ser vi fram emot att samla och sprida kunskap om insatser som kan göra verklig skillnad, säger Anette Novak, direktör för Statens medieråd.

Att barn och unga ska kunna känna sig trygga på nätet är en central fråga för mig. Statens medieråd har under flera år haft i uppdrag att höja kunskapen om rasism och liknande former av fientlighet på internet bland barn och unga. Det uppdrag som nu ges för att motverka rasism på nätet mot barn och unga är en naturlig fortsättning på detta arbete”, säger Amanda Lind, kultur- och demokratiminister i ett pressmeddelande.

Statens medieråd kommer att samverka med Barnombudsmannen, Forum för levande historia och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i arbetet.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!