Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Skolbibliotek lyfts globalt och nationellt

Den 27 oktober är Skolbibliotekets dag. Syftet med dagen är att uppmärksamma skolbibliotekens roll och betydelse för elevernas måluppfyllelse – både rörande språkutveckling och digital kompetens.

Leende kvinna bredvid böcker.

Maria Schedvin, utvecklingssekreterare vid Malmö Stad och medlem i Nationella skolbiblioteksgruppen. Foto: Carl Johan Schedvin (t.v.) och Shutterstock (t.h.).

Idén om Skolbibliotekets dag föddes 2019, efter ett möte med samtliga lärosäten som utbildar bibliotekarier, berättar Maria Schedvin, utvecklingssekreterare vid Malmö Stad och medlem i Nationella skolbiblioteksgruppen.

— Den 27 oktober är det internationella skolbiblioteksdagen, och vi i Nationella skolbiblioteksgruppen tyckte att dagen borde uppmärksammas även i Sverige. Målet är också att skapa förståelse för skolbibliotekarierollen på flera nivåer och få fler att vilja arbeta på skolbibliotek.

Hur kommer Skolbibliotekets dag att uppmärksammas i landet?

— Vi i Nationella skolbiblioteksgruppen hoppas att skolbibliotekarier delar med sig av bilder och filmer i sociala medier under hashtaggen #skolbiblioteketsdag21 kring hur skolbiblioteket stärker elevernas måluppfyllelse. Rektorer, lärare och elever är självklart också välkomna att göra detta. På Nationella skolbiblioteksgruppens webbsida Länk till annan webbplats. finns material i form av affisch och film. Filmen Länk till annan webbplats. har spritts till alla lärosäten som utbildar bibliotekarier och går bra att dela i alla sammanhang. Dessutom kommer delar av Nationella skolbiblioteksgruppen att föreläsa för studenter på Linnéuniversitet med fokus på skolbibliotekspolitik, skolbiblioteksutveckling och exempel från skolbibliotekarier från såväl grund- som gymnasieskola under den 27 oktober, säger Maria Schedvin.

Vilken fråga är för tillfället mest aktuell för landets skolbibliotekarier?

— Vi följer med spänning vad som händer kring utredningen Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU2021:3) Länk till annan webbplats. och vilka förslag i utredningen som kommer realiseras framöver. Det som realiseras kommer självklart att innebära förändringar för skolbibliotekarier, men kanske framförallt för alla de skolor som saknar både skolbibliotek, bemanning och kompetens.

Avgörande betydelse för MIK-arbetet

I Statens medieråds yttrande över remissen gällande Skolbibliotek för bildning och utbildning tillstyrker myndigheten utredningens förslag. Detta rör kapitel 4: Erbjuda alla elever ett ändamålsenligt skolbibliotek, kapitel 6: Främja kompetensen inom skolbiblioteken samt kapitel 7: Samla in och utforma användbar statistik om skolbibliotek.

Myndighetens bedömning är att förslagen kan få avgörande betydelse i arbetet för ökad medie- och informationskunnighet i Sverige. Bland annat framhålls förslaget om att utreda att även barn i förskolan och elever inom vuxenutbildningen får tillgång till möjligheterna att stärka sin medie- och informationskunnighet via bemannade skolbibliotek.

Skolbibliotekarie= MIK-pedagog

Skolbibliotekarier har sedan 2013 utgjort en särskilt MIK-intresserad skara i Statens medieråds kontaktnät av pedagogiska vidareförmedlargrupper. Myndigheten delar utredningens uppfattning om att fler lärare behöver samarbeta med skolbibliotekarier för att undervisningen om medie- och informationskunnighet ska utvecklas. I remissyttrandet understryks vikten av att arbetet blir ett ansvar för hela lärarlaget under ledning av skolans rektor.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!