Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Statens medieråd deltar på Bokmässan

Den 23–26 september är det dags för Bokmässan 2021. Årets mässa består av både studiosamtal på Svenska Mässan i Göteborg och direktsändningar på Bokmässan Play. Statens medieråd ingår i juryn för Bokmässans bildningspris och kommer att delta och arrangera flera seminarier på temat Demokrati.

Bokstavsillustrationer av Carl Johan De Geer

Illustration: Carl Johan De Geer

Bokmässans bildningspris delas ut till en aktör som med bildning som verktyg arbetar för att främja kunskap, demokrati och tolerans. Arbetet ska präglas av relevanta frågor som rör något av årets tre teman på Bokmässan: demokrati, läsning eller nordisk litteratur.

Statens medieråd deltar i bildningsprisets jury, i form av direktör Anette Novak.

Bildningspriset delas ut på Bokmässan den 23 september.

Tema demokrati på Bokmässan 2021

Med avstamp i hundraårsjubileet av det första riksdagsvalet med allmän och lika rösträtt i Sverige sätter Bokmässan demokrati i fokus 2021. Temat behandlar samtidens utmaningar, historiska perspektiv och framtidens möjligheter.

– 2021 firar vi 100 år av svensk demokrati mot en mörk fond. Pandemin har satt strålkastarljuset på att bristande källkritik kan utsätta oss för risker om vi lyssnar på falska budskap vad gäller smitta, sjukdomar och skydd mot sjukdomar. Dessutom får antidemokratiska narrativ fäste i debatten. Då måste vi som utgör demokratiarmén bli än mer synliga och lyfta den demokratiska värdegrunden: alla röster är lika mycket värda för att alla människor är lika mycket värda, säger Statens medieråds direktör Anette Novak.

Under Bokmässan kommer Statens medieråd att hålla tre seminarier på temat demokrati:

100 lektioner för en stärkt demokrati

Fredag 24 september kl. 09:30-10:00

Medie- och informationskunnighet (MIK) är en förutsättning för att undvika fällorna i dagens snabba, komplexa och allt mer automatiserade samhälle. Men vad är viktigt att tänka på när vi navigerar i det stundtals röriga medielandskapet? Statens medieråd har tagit fram 100 korta lektioner i MIK, digital samhällskunskap paketerad för alla som inte har tid. Tillsammans med två av myndighetens MIK-ambassadörer samt representanter från några politiska ungdomsförbund diskuteras hur medie- och informationskunnigheten – och i förlängningen demokratin – kan stärkas. Medverkande: Elias Fjellander, MIK-ambassadör; Lisa Lundgren, MIK-ambassadör; Markus Kerttu, Grön ungdom; Katarina Memetovic, Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU); Matilda Ekeblad, Moderata ungdomsförbundet (MUF); Karin Pettersson, Liberala ungdomsförbundet (LUF). Programledare: Anette Novak, direktör Statens medieråd.

Hur har ungas medievanor förändrats under pandemin?

Fredagen den 24 september kl. 11:30-12:00

Hur såg barn och ungas mediesituation ut under pandemiåret 2020? Var hittade de information och vilka källor litar de på? Statens medieråd lanserar Ungar & medier 2021 – landets största undersökning av barns och ungas medievanor. Undersökningen har genomförts sedan 2005. Hur har ungas medievanor förändrats sedan mätningarna började? Medverkande: Yvonne Andersson, analytiker Statens medieråd, och Amanda Lind, kultur- och demokratiminister (på länk). Programledare: Agnes Hansenius, Ung media.

Mediekunniga medborgare – en förutsättning för demokratin

Fredagen den 24 september kl 12:30-13:00

Medie- och informationskunnighet (MIK) är grundläggande för en stark demokrati. Men hur kan du som lärare eller bibliotekspersonal stärka medie- och informationskunnigheten bland dina elever? Vilka MIK-resurser finns att tillgå och hur kan unga uppmuntras att själva iklä sig rollen som medieproducenter? På uppdrag av regeringen koordinerar Statens medieråd den nationella kraftsamlingen för stärkt medie- och informationskunnighet. Några av det nationella nätverket MIK Sveriges aktörer delar här med sig av sina bästa verktyg för en starkare demokrati. Medverkande: Henrik Nyberg, Mediekompass; Fatima Khayari, Svenska filminstitutet; Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare, Sveriges Museer och Agnes Hansenius, Ung media. Programledare: Anette Novak, direktör Statens medieråd.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!