Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Stöd för skärpta regler för spelreklam

Statens medieråd har svarat på en remiss om stärkt reglering av spelmarknaden.

Spelmarker på tangentbord.

Foto: Shutterstock.

Yttrandet gäller den offentliga utredningen “Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden” från Finansdepartementet.

Med utgångspunkt i uppdraget att skydda barn och unga från skadlig mediepåverkan och följa medieutvecklingen stödjer Statens medieråd förslaget om ny reglering av spelreklam. I remissvaret skriver myndigheten bland annat att man tillstyrker att:

  • Förbudet i spellagen mot att sända reklam för illegalt spel utvidgas till att gälla även för utlandsbaserade medietjänstleverantörer och sådan reklam som tillhandahålls av en leverantör av en videodelningsplattform.
  • Spelinspektionen ges i uppdrag att i samråd med Folkhälsomyndigheten utarbeta en modell för riskklassificering av olika spelformer.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!