Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Stöd till dig som vill motverka näthat

Kränkningar, trakasserier och hot på internet — begreppet näthat rymmer en mängd olika företeelser. För dig som vill motverka näthat har vi sammanställt en lista på material som behandlar ämnet i MIK Sveriges kunskapsbank.

Anonym pojke med mobil och nedsänkt huvud.

Enligt polismyndigheten (2019) är näthat "ett samlingsbegrepp för när någon kränker, trakasserar eller utsätter någon annan person för hot via internet, till exempel sociala medier eller e-post". Foto: Shutterstock.

Bryt negativ trend

Hur kommer det sig att folk stämmer upp i hatets kör – och hur bryter vi den negativa trenden?
Vad: Internetkunskap – utbildningsmaterial i digital kompetens från Internetstiftelsen.
> Näthat – därför är det enklare att fälla hatkommentarer på nätet Länk till annan webbplats.

Före detta nättroll

Vad skiljer ett nättroll från en näthatare? Och behöver vi skapa uppförandelagar för digitalt umgänge? Bobbo Sundgren berättar om sin tid som ett av Sveriges största nättroll.
Vad: Vår digitala planet i fokus - serie från Utbildningsradion om de stora utmaningar som digitaliseringen för med sig.
> Nättroll och näthat Länk till annan webbplats.

Bibliotekens roll

Kommittén ”Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet” arbetade med utåtriktade insatser som ökar människors motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat. Vilken roll kan biblioteken ha vad gäller att stärka människors motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat?
Vad: Kurs från Digiteket.
> Biblioteken, MIK och Det demokratiska samtalet Länk till annan webbplats.

Förebyggande arbete

Hur ser den aktuella internationella och svenska nätmobbningsforskningen ut? I rapporten "Utsatt på internet" åskådliggörs mekanismer som bidrar till aggressivitet på nätet, hur nätmobbningen ser ut, vilka risk- och skyddsfaktorer som finns, vilka konsekvenser nätmobbning får och hur man kan arbeta effektivt mot nätmobbning.
Vad: Rapport om nätmobbning från Statens medieråd.
> Utsatt på internet

Fler tips?
> Här hittar du mer material om näthat i MIK Sveriges kunskapsbank Länk till annan webbplats.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!