Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Tips: Källkoll för alla åldrar

Här har vi samlat material för klassrummet och hur man kan ta reda på om en källa är pålitlig eller inte. Materialen kommer från MIK Sveriges nya kunskapsbank, där användare kan söka innehåll om medie- och informationskunnighet.

Foto: Shutterstock.

I MIK Sveriges kunskapsbank hittar du innehåll från Digiteket, Internetstiftelsen, Statens medieråd och Utbildningsradion. Här finns mer än 1500 sökbara artiklar. Här har vi sammanställt en lista över resurser som handlar om källkritik och riktar sig till skolan.

Om källtillit - Internetstiftelsen

I den här lektionen får eleverna kunskap om varför man kan lita mer på vissa källor än på andra. Med hjälp av bilder och diskussionsfrågor reflekterar barnen över vart de vänder sig för att ta reda på saker och vilken källa som fungerar bäst i vilket sammanhang.

Lektionen Om källtillit Länk till annan webbplats. ingår i det större lektionspaketet Nosa på källkritik.

För vem? Årskurs F och 3.

Källkritik - Utbildningsradion

I det här programmet får nyhetsankaret Anna Ankare lära sig mer om varför källkritik behövs. Vad är skillnaden mellan en primär- och en sekundärkälla? Och vad händer om man baserar ett nyhetsinslag på rykten. Avsnittet Källkritk Länk till annan webbplats. är en del av serien “Är det sant?”, en nyhetssatir för mellanstadiet. Till serien hör en lärarhandledning med diskussionsfrågor och förslag på lektionsupplägg.

För vem? Årskurs 4-6

Spåra en bild på internet – Statens medieråd

I den här lektionen från materialet Bilder och verkligheter Länk till annan webbplats. får eleverna lära sig om källkritik för bilder. De får öva på att spåra en bilds väg på internet och fördjupa sin förståelse för hur foton kan användas för att manipulera ett budskap.

För vem? Årskurs 7-9 och gymnasiet

Att navigera det digitala informations­flödet - Digiteket

I den här kursen Länk till annan webbplats. får deltagarna lära sig hur man blir en vaksam och varsam mediekonsument: Hur lär man sig att kritiskt granska det stora informationsflödet som vi lever i och hela tiden möter? Kursunderlaget tar upp ämnen som hur sökmotorer och sociala mediers flöde fungerar och hur man undersöker om ett påstående stämmer.

För vem: Studiecirklar

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!