Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Vad är rasism?

Första forumträffen för i år riktade ljuset mot forskningens och allmänhetens förståelse av vad rasism är och hur rasismens utveckling i Sverige kan undersökas.

Kan vi mäta rasism? Hur gör vi det i så fall? Statens medieråd deltog när Ingrid Lomfors, överintendent vid Forum för levande historia, inledde årets första digitala forumträff med frågor som senare under dagen fångades upp av Edda Manga, vetenskaplig ledare och forskare vid Mångkulturellt Centrum. Tillsammans med sina kollegor har Manga utvecklat en modell som kombinerar kvantitativ och kvalitativ metod. Ambitionen är att kunna genomföra nationella återkommande undersökningar av rasismens utveckling i landet.

Porträffbild av Ingrid Lomfors

Överintendent Ingrid Lomfors inledde forumträffen den 11 februari. Foto: Martin Skoog.

På gång hos myndigheter

Medverkade i dagens program gjorde även Anders Hellström, universitetslektor vid Malmö Universitet. Han talade utifrån sin rapport Rasist? Inte jag Länk till annan webbplats., med fokus på bland annat populism, nationalism, nationella självbilder och mångfaldspolitik. Oscar Österberg, forskningssamordnare vid Forum för levande historia och författare till rapporten Med egna ögon – svenska vardagsförståelser av rasism Länk till annan webbplats., deltog för att tala om hur allmänheten förstår rasism.

Maria Engvall, departementssekreterare vid Arbetsmarknadsdepartementet, fanns på plats för att uppdatera åhörarna om regeringens ambitioner med Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott medan samtliga deltagande redogjorde för vad deras respektive myndigheter hade på gång rörande arbetet mot rasism respektive homo-, bi- och transfobi.

Fakta forumträffar

Forum för levande historia har i uppdrag att samordna och följa upp regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Myndigheten har startat ett myndighetsnätverk för statligt anställda för utbyte av erfarenheter samt fortbildning inom frågor som rör arbete mot rasism, homo-, bi- och transfobi.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!