Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Valåret 2022 fick avsluta MIK-året

Årets sista nätverksträff för medlemmarna i MIK Sverige tog avstamp i valåret 2022.
- Träffen bidrog till samverkan mellan aktörerna och vi såg behov av en fortsatt diskussion om nätverkets gemensamma röst inför valåret, säger projektledare Luna Nilsdotter vid Statens medieråd, som koordinerar nätverket.

Hand som lägger i valkort framför svenska flaggan.

Årets sista nätverksträff för MIK Sverige fokuserade på valåret 2022.

Den 10 december inföll årets fjärde nätverksträff för medlemmarna i MIK Sverige, denna gång med det övergripande temat ”Valet 2022”. Träffen genomfördes enligt det nya mötesupplägget som kombinerar separata och gemensamma träffar för nationella aktörsnätverket och dess samverkanskretsar, Akademiskt forum för MIK-forskning och Folkbildningsarenan för MIK. Utöver att diskutera hur nätverket kan samverka inför valåret 2022 fick deltagarna ta del av kunskapsdelning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), med fokus på hur myndigheten arbetar med att skydda allmänna val från informationspåverkan.

Separata träffar

Under den separata träffen för Akademiska forumet för MIK forskning presenterades ett förslag om gemensamma projekt mellan myndigheter och forskare där forskares kompetens tas tillvara. Här framkom även behovet av medel för omarbetning av vetenskapliga texter, till exempel översättning och framtagning av rekommendationer och riktlinjer baserade på forskning.

På träffen för Folkbildningsarenan för MIK efterfrågades tips på studiematerial med tema MIK och valet, framför allt gällande filterbubblor, källkritik och valdeltagande i stort. Folkbildningsaktörerna vill även erbjuda aktörer som utformar studiematerial möjligheten att testa sitt material inom folkbildarnas verksamheter.

Under forumet för det nationella aktörsnätverket berättade medlemsorganisationerna om sina planer inom MIK-området inför 2022 samt delgav samverkansförslag till aktörer inom nätverket.

Vad utmynnade nätverksträffen i kopplat till samverkan för nätverket under valåret 2022?

- Utifrån inspelen från kretsträffarna bjöd samverkanspasset på många idéer och trådar att plocka upp för olika aktörer som deltog – såväl inom nätverket och dess kretsar som för oss koordinatorer. Det stod tydligt att det fanns många kopplingar att göra mellan enskilda organisationer och aktörer i nätverket – områden där vi kan stärka varandra genom att agera tillsammans. Nätverksträffen lade grunden för fortsatt diskussion och samverkan rörande valåret, säger projektledare Luna Nilsdotter vid Statens medieråd, som koordinerar nätverket.

Vad eftersträvar Statens medieråd i rollen som koordinator för det nationella nätverket?

- Det är viktigt att fortsätta testa olika upplägg för att möjliggöra kontakt och samverkan mellan medlemsorganisationerna som möjliggör utbyte och fördjupat innehåll. Det stärker oss i både kunskap och utveckling av MIK-området. Vår vision för nätverket inför 2022 är därför att kunna fördjupa och förstärka arbetet med MIK inom nätverket och skapa en mer aktiv samverkan som kan nå ut regionalt och kommunalt, säger Luna Nilsdotter.

Fakta

Statens medieråd koordinerar det nationella aktörsnätverket MIK Sverige på uppdrag av regeringen. Syftet med nätverket är att genom samverkan utveckla kunskap, stärka kvaliteten och effektivisera arbetet inom MIK-området – och därigenom stärka medie- och informationskunnigheten hos alla i Sverige.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!