Startsidan Statens medieråd

Publicerad • Uppdaterad

100 minilektioner i MIK

Medie- och informationskunnighet (MIK) är en förutsättning för att undvika fällorna i dagens snabba, komplexa och allt mer automatiserade samhälle. Men vad är viktigt att tänka på när vi navigerar i det stundtals röriga medielandskapet? Statens medieråd har tagit fram 100 minilektioner i MIK digital samhällskunskap för alla som vill stärka sin kunskap.

Bilden visar tre exempel från Statens medieråds 100 minilektioner i MIK.

Kommittén Demokratin 100 år har på regeringens uppdrag under hela 2021 genomfört insatser och aktiviteter för en stark demokrati. Bland annat har de bjudit in aktörer att skriva under Deklaration för en stark demokrati där de åtar sig att verka för att stärka demokratin exempelvis genom att öka kunskapen om det demokratiska systemet.

Statens medieråds löfte var att genomföra kunskapshöjande insatser inom MIK-området. Minilektionerna i MIK har tagits fram som en del i åtagandet. Syftet är att sprida digital samhällskunskap på ett lättillgängligt sätt och väcka intresse för frågorna.

—I ett alltmer komplext och uppkopplat samhälle är MIK en förutsättning för att kunna hitta och tillgodogöra sig tillförlitlig information. Från den grunden kan vi bygga vidare och utveckla svensk demokrati även de kommande 100 åren, säger Statens medieråds direktör Anette Novak.

Minilektionerna vänder sig till unga i högstadiet och gymnasiet samt vuxna och sprids just nu i sociala medier. När samtliga har publicerats kommer de att samlas här på Statens medieråds webbplats.

Myndigheten har även knutit till sig ett antal unga MIK-ambassadörer som hjälper till med att sprida kunskapen.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!