Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

AI och MIK i fokus på nätverksträff

Medie- och informationskunnighet (MIK), journalistik och artificiell intelligens (AI) var temat på MIK Sveriges senaste nätverksträff den 9 december, som hölls tillsammans med forsknings- och innovationsprogrammet Medier & demokrati.

Händer på tangentbord. Foto: Shutterstock.

Foto: Shutterstock.

Sen 2019 koordinerar Statens medieråd det nationella aktörsnätverket MIK Sverige på uppdrag av regeringen. Syftet med nätverket MIK Sverige är att hitta samverkan för kunskapsutbyte mellan olika aktörer som arbetar med att främja medie- och informationskunnighet (MIK). I nätverket ska aktörer från olika sektorer kunna utbyta kunskap och samverka kring MIK. Detta sker bland annat på nätverkets medlemsträffar.

Inblick i AI-utveckling

Under MIK Sveriges sista nätverksträff för året fick medlemmarna en inblick i Medier & demokratis arbete med AI-utveckling inom journalistik samt en presentation om medielandskapets utmaningar och möjligheter.

Medier & demokrati Länk till annan webbplats. är ett nationellt forsknings- och innovationsprogram vid Lindholmen Science Park i Göteborg. Inom programmet samverkar industri och akademi för att stärka mediernas innovationskraft, journalistiken, demokratin och det offentliga samtalet. Vid nätverksträffen höll Medier & Demokratis programansvarige Martin Holmberg tillsammans med forskaren Jenny Wiik och projektledare Anders Thoresson presentationer om verksamhetens spännande projekt inom AI-forskning och journalistik.

AI-program producerar text

Anders Thoresson visade det generativa språkverktyget ChatGPT (ett AI-program som producerar text utifrån givna instruktioner) som nyligen gjorts tillgängligt för allmänheten. Inom journalistiken kan AI vara till hjälp med att exempelvis föreslå rubriker till en given text eller genom att föreslå intervjufrågor till en text skriven av intervjuobjektet. Det kommer att bli allt svårare att urskilja om text är producerad av AI eller människa, men det finns verktyg som kan bedöma detta.

Nätverksmedlemmarna uppmanades att skaffa sig egen erfarenhet och förståelse för hur AI-verktyg fungerar. En nätverksmedlem som gjort detta är Digiteket och de har även genomfört en intervju med ChatGPT om medie- och informationskunnighet: AI och ChatGPT: En ny era för biblioteksvärlden Länk till annan webbplats..

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!

  • Publik framför scen. Foto: Shutterstock.

    Om MIK Sverige

    Statens medieråd koordinerar det nationella aktörsnätverket MIK Sverige på uppdrag av regeringen. Syftet med nätverket är...