Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Barns digitala vardag ska säkras i Norge

Den norska mediemyndigheten Medietilsynet Länk till annan webbplats. har skapat ett nätverk av barn- och ungdomsorganisationer som ska delta i arbetet med att skapa en säkrare digital vardag för barn och unga. Genom barns delaktighet ska deras rättigheter bättre tas tillvara på nätet.

Barn i soffa med laptops

Det norska Medietilsynet ska ta hjälp av barn och unga för att säkra deras digitala vardag. Foto: Shutterstock.

I september förra året lanserade den norska regeringen den nationella strategin för säker digital uppväxt "Rätt online" Länk till annan webbplats. . Bland fokusområdena finns ett verkligt deltagande från barn och unga. Andra områden är information och utbildning, integritet och forskning.

– Vi är måna om att barn och unga ska bli hörda och involverade när vi arbetar med åtgärder för att säkra deras digitala vardag, säger Mari Velsand, direktör på Norsk Medietilsynet, i ett pressmeddelande, enligt norska Computerworld Länk till annan webbplats..

– För att värna barns rättigheter på nätet är det viktigt att vi involverar barn och unga i arbetet med handlingsplanen. Unga människor är experter på sina egna liv och det är viktigt att de både är delaktiga och lyssnade på i det här arbetet, säger Velsand.

Ungdomsnätverket består av representanter från Riksrådet for Norges barn- och ungdomsorganisationer, Studentorganisationen, Sexpolitiskt nätverk för ungdom, Press – Redd Barna Ungdom, Keiv Ungdom, Hyperion, Kandu, Stop Hate Talk och Ungdom och fritid.

Den 30 augusti samlades nätverket för första gången tillsammans med barn- och familjeminister Kjersti Toppe och direktör Mari Velsand på Norska Medietilsynet.

Även i Sverige pågår arbete för att lyfta kunskaperna om barns rättigheter. Statens medieråd är en av de myndigheter som omfattas av den svenska regeringens satsning Ett kunskapslyft för barnets rättigheter, som leds av Barnombudsmannen Länk till annan webbplats.. Rapporten, som har samma namn, är en redovisning av det uppdrag (dnr 2021/14) som Statens medieråd fick i regleringsbrevet för 2021.

Uppdraget har gått ut på att
• analysera eventuella behov av att utveckla den praktiska tillämpningen
av barnets rättigheter/FN:s konvention om barnets rättigheter
(barnkonventionen) inom myndighetens verksamhetsområde och
• utifrån analysen identifiera utvecklingsområden att arbeta vidare med.

Statens medieråd och barnrättsorganisationen BRIS, Barnens Rätt I Samhället Länk till annan webbplats. bildar tillsammans Sveriges Safer Internet Centre (SIC Sverige). Centret erbjuder barn och unga, vårdnadshavare och personer som arbetar med minderåriga information, vägledning och stöd för ökad trygghet på nätet.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!