Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Ett ännu bättre internet för barn

EU-kommissionens nya strategi för ett bättre internet för barn vill förbättra MIK för alla barn. För att öka delaktigheten kommer strategin att vartannat år utvärderas — av barn.

Flicka vid laptop

EU-kommissionens strategi ska göra internet ännu bättre för barn. Foto: Shutterstock.

EU-kommissionen godkände den 11 maj den nya så kallade BIK-strategin, kallad BIK+.

BIK står för Better Internet för Kids — ett bättre internet för barn — och strategin ersätter den tidigare från 2012.

Strategin är vägledande för Safer Internet-centrens (SIC:s) arbete, där Statens medieråd tillsammans med Bris driver det svenska Safer Internet-centret SIC Sverige.

Bättre MIK för barn

Den nya BIK-strategin ingår i ett paket med olika lagförslag kring bekämpandet av sexuella övergrepp mot barn, där medie- och informationskunnighet, MIK, nämns specifikt.

Strategin vilar på tre pelare:

  1. En säker digital miljö för att skydda barn från skadligt och olagligt innehåll på nätet.
  2. Stärka barnen i den digitala världen och ge dem de färdigheter som krävs för att göra säkra val och uttrycka sig på nätet.
  3. Förbättra barnens aktiva deltagande genom fler barnledda aktiviteter för att främja innovativa och kreativa digitala upplevelser.

Barn ska utvärdera strategin

En barnanpassad version av strategin ska tas fram, och European Schoolnet, som är koordinator för SIC-projektet, kommer vartannat år att organisera en utvärdering av strategin, som ska göras av barn.

— Det är positivt att man lyft vikten av aktivt deltagande från barn och unga i arbetet, genom att göra det till en av pelarna i strategin, säger Emma Wilén, som är utredare på Statens medieråd och projektledare för SIC Sverige.

Fakta SIC Sverige

Statens medieråd och barnrättsorganisationen BRIS: Barnens Rätt I Samhället bildar tillsammans Sveriges Safer Internet Centre (SIC Sverige). Centret erbjuder barn och unga, vårdnadshavare och personer som arbetar med minderåriga, information, vägledning och stöd för ökad trygghet på nätet.

Serie: "Ett informerat val – hantera och förstå din medievärld"

Det här är en artikel i vår serie ”Ett informerat val – hantera och förstå din medievärld”. Syftet med artikelserien är att bidra till att stärka medie- och informationskunnigheten (MIK) i Sverige.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!