Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Eventuell sammanslagning av mediemyndigheter utreds

Regeringskansliet har i dag gett Kulturdepartementet i uppdrag att utreda konsekvenserna av att inordna Statens medieråd i Myndigheten för press, radio och tv.

Jeanette Gustafsdotter, kulturminister. 

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

I dagsläget påverkas inte Statens medieråds verksamhet, men på sikt kan det innebära förändringar för bland annat organisationen.

Statens medieråd fortsätter sitt arbete med att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare, verka för att skydda barn och unga från skadlig mediepåverkan samt att följa medieutvecklingen när det gäller barn och unga. MIK-arbetet kan enligt uppdraget gynnas av en samlad mediemyndighet.

Även arbetet med att förstärka den nationella samverkan för ökad medie- och informationskunnighet samt filmgranskningsverksamheten fortsätter tills vidare som tidigare.

— Frågor om det fria ordet, om mediernas betydelse för det demokratiska samtalet och om vikten av medie- och informationskunnighet är viktigare än någonsin. Vi vill skapa en samlad mediemyndighet som är väl rustad att möta samtidens utmaningar. Därför har vi valt att tillsätta denna utredning, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter. Länk till annan webbplats.

Den som ska biträda departementet med utredningen är Knut Weibull. Uppdraget ska redovisas senast den 15 augusti. Weibull har nyligen avslutat sin tjänst som överantikvarie på Riksantikvarieämbetet. Dessförinnan var han rätts- och expeditionschef på Kulturdepartementet.

Torsdag 24 mars väntas regeringen fatta beslut om nuvarande direktörens efterträdare. Anette Novak slutar 1 april för att tillträda som vd för Svenska Filminstitutet.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!