Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Forskare vill begränsa skärmtid för små barn

I en debattartikel i Dagens Nyheter 12/6 Länk till annan webbplats. efterfrågar tio forskare skyndsamma rekommendationer som begränsar användandet av digitala medier för de yngsta barnen.

Baby med mobiltelefon

Små barn lär sig bäst genom att observera andra människor. De har svårt att lära av vad de se på en skärm, enligt tio forskare på DN Debatt. Foto: Shutterstock.

Debattartikeln hänvisar bland annat till Statens medieråds regelbundna kartläggningar, som visar att det blir allt vanligare att spädbarn exponeras för digitala medier.

Nervceller stimuleras inte via skärm

Studier visar att människan lär sig bäst genom att observera andra människor, vilket är extra påtagligt i början av livet, skriver forskarna. När vi interagerar med andra människor aktiveras speglande egenskaper hos nervceller som stärker lärandet, men som blir nedsatta när vi får stimulans via en skärm.

Vid ett års ålder har barn svårt att översätta vad de ser på en skärm till lärdomar, jämfört med vid interaktion med människor. Vid två års ålder uppfattar man hälften så mycket av det man ser, och minns det hälften så länge, som när man interagerar med en vuxen människa. Det kallas överförings­tröghet och är enligt artikelförfattarna väletablerad kunskap.

Bättre språkutveckling utan skärmar

Den tydligaste kopplingen är den mellan hög användning av digitala medier och sämre språkutveckling – ju senare skärmdebut, desto bättre språkutveckling.

Artikelförfattarna reagerar på att den nya svenska läroplanen (Lpfö 18 Länk till annan webbplats.) som den enda i världen slår fast att förskolebarn ska arbeta med digitala verktyg. De menar att beslutet tagits utan medicinsk konsultation, evidens eller konsekvensanalys.

Önskar skyndsamma rekommendationer

Enligt Världshälsoorganisationens (WHO) Länk till annan webbplats. ska barn under två år inte använda digitala medier alls, en rekommendation som Norge nyligen anslöt sig till.

Forskarna på DN Debatt vill nu uppmärksamma Folkhälsomyndigheten, Skolverket, föräldrar och andra berörda aktörer på att det skyndsamt behövs rekommendationer som begränsar användandet av digitala medier för de yngsta barnen.

Två av de tio forskare som skrivit artikeln, Sissela Nutley, med. dr i kognitiv neurovetenskap, och Lisa Thorell, docent i psykologi, båda vid Karolinska institutet, sitter i Statens medieråds insynsråd och har författat en forskningsöversikt åt myndigheten: Digitala medier och psykisk ohälsa.

Månadens tema i Kunskapsbanken: Skärmtid

Reglerad skärmtid, fri användning eller skärmpaus - barns och ungas medieanvändning under sommarlovet kan vara en utmaning för vårdnadshavare. Hur påverkas vi egentligen av skärmanvändning?

I MIK Sveriges kunskapsbank finns svar på en mängd frågor som rör skärmtid - sommarens tema på MIK Sveriges kunskapsbank.

> Sök i MIK Sveriges kunskapsbank Länk till annan webbplats.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!