Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Inspiration i miljöarbetet

På Statens medieråd pågår ett aktivt miljöarbete och myndigheten är i dag miljödiplomerad enligt Svensk miljöbas. Som ett led i arbetet bjöds samtliga medarbetare in till en miljöföreläsning om bland annat cirkulär och linjär ekonomi.

Kvinna i trappa. 

Biolog Ellinor Avsan, rådgivare på Sustema, föreläste om miljöarbete för medarbetarna på Statens medieråd. Foto: Statens medieråd.

Statens medieråd bedriver ett aktivt miljöarbete med fokus på att minska den totala miljöpåverkan. Sedan 2014 har myndigheten årligen erhållit ett miljödiplom från Svensk miljöbas. Pågående insatser syftar till att alla i verksamheten ska vara delaktiga i miljöarbetet. I linje med detta bjöds samtliga medarbetare in till en föreläsning om miljö torsdagen den 20 oktober. Fokus låg på cirkulär och linjär ekonomi, biologisk mångfald, Agenda 2030 samt de globala målen — både med ett nationellt samt individuellt perspektiv.

— Har de globala målen koppling till er verksamhet? frågade biologen och rådgivaren Ellinor Avsan från Sustema, som höll i föreläsningen.

Svaret finns bland annat i Statens medieråds rapport ”Ett kunskapslyft för barnets rättigheter”, som belyser hur barnrättsarbetet kopplas till miljöarbetet. Agenda 2030-delegationen lyfter vikten av delaktighet och ett barn- och ungdomsperspektiv i flera åtgärdsförslag. Myndighetens miljöarbete och måluppfyllelse av Agenda 2030 kan därmed belysas ur ett barnrättsligt perspektiv, framför allt de globala hållbarhetsmålens sociala dimensioner. Detta rör bland annat mål 3 som handlar om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för medborgare i alla åldrar och mål 4 om god utbildning för alla.

Tips som kan stärka miljöarbetet

Hur skapar man då rätt förutsättningar för att lyckas med miljöarbetet på arbetsplatsen? Ellinor Avsan ger tre tips:

  • Skapa engagemang. Ge en grupp i uppdrag att jobba med frågorna.
  • Hitta fokus. Ta reda på vilka områden där både positiv och negativ påverkan är stor på miljö och hållbar utveckling.
  • Integrera arbetet i ordinarie styrning. Hantera frågorna i samma interna strukturer som annat målarbete.

FAKTA AGENDA 2030

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Målen och delmålen är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Källa: Regeringen.  Länk till annan webbplats.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!