Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Intervjuer med barn stärker undersökning

Vår nya intervjustudie bland barn och unga syftar till att stärka Ungar & medier-undersökningarna ytterligare samt tydligare införliva barnperspektivet i vår verksamhet.

Barn i klassrum

Bland annat undersöker vi hur barn och unga tolkar de begrepp och frågeställningar som förekommer i undersökningen. (Personerna på bilden har inget med innehållet i texten att göra.) Foto: Plattform/Scandinav.

En intervjustudie som vi just nu genomför bland barn och unga, 9—16 år, på olika skolor i Sverige, syftar till att tillföra ett ännu tydligare barnperspektiv till enkäten Ungar & medier. Bland annat undersöks hur barn och unga tolkar de begrepp och frågeställningar som förekommer i undersökningen.

Största svenska undersökningen

Ungar & medier är Sveriges största statistiska undersökning av barns och ungas medievanor samt attityder till medier. Den genomförs vartannat år av Statens medieråd, vilket ger ett långsiktigt perspektiv på utvecklingen av barns och ungas medieanvändning.

Att tillföra barns och ungas egna perspektiv i valet av formulering av frågor och begrepp stärker undersökningen ytterligare.

Ett sätt att införliva barnperspektivet

Statens medieråd har fått ett uttryckligt uppdrag av regeringenatt utveckla den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter inom sitt verksamhetsområde. Då FN:s barnkonvention dessutom blev svensk lag 2020 har Statens medieråd identifierat behovet av att ännu tydligare införliva barnperspektivet i verksamheten. Intervjustudien med barn och unga kan ses som ett av flera moment i det arbetet.

–Att undersöka barn och ungas medianvändning och deras attityder till medier är ingen lätt sak. Inte minst eftersom medielandskapet ständigt förändras och olika begrepp snabbt kan föråldras. Med hjälp av barns och ungas egna perspektiv kan vi se till att våra frågor förblir relevanta och inte förlorar i innebörd, säger Martin Karlsson, analytiker vid Statens medieråd.

Nya rapporter 2023

Hösten 2023 kommer nästa utgåva av Ungar & medier från Statens medieråd, och den följs denna gång även av Småungar & medier samt Föräldrar & medier.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!