Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Krönika: Miljöarbetet måste intensifieras

Som en konsekvens av kriget riskerar arbetet för klimatet och en hållbar utveckling att gå bakåt. Samtidigt tänds en krismedvetenhet som blixtbelyser sådant vi tagit för givet. Miljöarbetet på Statens medieråd måste fortsätta och intensifieras. Det skriver Anna-Karin Lindblom, direktör vid Statens medieråd.

Porträttbild av kvinna. 

Anna-Karin Lindblom, Statens medieråds direktör. Foto: Pontus Rudolfson.

Skuggan av kriget i Ukraina har förmörkat en stor del av det senaste året. Oron för krigets offer och för fred och säkerhet i Europa ligger som en skavande ton genom såväl arbets- som privatliv. Som en konsekvens av kriget riskerar även arbetet för klimatet och en hållbar utveckling att gå bakåt. Samtidigt tänds en krismedvetenhet som blixtbelyser sådant vi tidigare tagit för givet. På jobbet har många samtal vid lunch- och kaffebord kommit att kretsa kring hot mot fria och oberoende medier, demokrati och mänskliga rättigheter men även om isolering av bostäder och fritidshus, vedeldning, elräkningar, inflation och återbruk.

I september landade ett regeringsuppdrag hos oss och 197 andra statliga myndigheter. Vi ska genomföra energibesparingsåtgärder och redovisa vår elanvändning varje månad. När vi pratat om detta uppdrag på Statens medieråd har vi konstaterat: Detta borde vi ha gjort för länge sedan! Även om Statens medieråd varit miljödiplomerat sedan 2014 kan mer göras. Arbetet måste fortsätta och intensifieras, på jobbet och hemma. Med siktet inställt på en hållbar utveckling behöver myndigheter, företag, föreningar och andra aktörer samt enskilda individer kämpa för att öka den positiva miljöpåverkan och minska den negativa. Sverige har som stat förbundit sig att genomföra Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats. för hållbar utveckling. Genom detta åtagande har statsförvaltningen ett särskilt ansvar att arbeta för hållbar utveckling. Vid horisonten hägrar agendans tre dimensioner av hållbarhet; social, ekonomisk och miljömässig. Om åtta år ska Agenda 2030 vara genomförd.

På Statens medieråd kopplar vi arbetet med social hållbarhet till myndighetens uppdrag. Genom att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan bidrar Statens medieråd till att skapa social hållbarhet. Barn och unga som kan navigera i det komplexa medielandskapet kan också hitta, analysera, värdera och producera information om miljöfrågor och hållbar utveckling. Statens medieråd producerar även kontinuerligt material som lyfter barnets rättigheter, jämställdhet och social inkludering. Samtidigt bedrivs ett aktivt miljöarbete med fokus på att minska myndighetens totala negativa miljöpåverkan.

Vi värnar om att alla i verksamheten ska vara delaktiga i miljöarbetet, även när de arbetar på distans.

Vi värnar om att alla i verksamheten ska vara delaktiga i miljöarbetet, även när de arbetar på distans. Därför fick medarbetarna under hösten svara på den interna enkäten ”Hemarbete ur ett miljöperspektiv”. Resultatet vittnar om en cyklande och kollektivåkande personalstyrka där majoriteten inte vidtagit några särskilda åtgärder för att minska elförbrukningen eller miljöpåverkan när de utför sitt arbete hemmavid. Många lyfter dock andra fördelar med hemarbete ur ett miljöperspektiv: Mindre matsvinn, färre uteluncher, lättare att äta ur och tömma kylskåpet, minskat resande och större acceptans för att delta i internationella möten på distans.

De som har gjort aktivt miljömedvetna val kopplat till distansarbetet nämner färre utskrifter genom tillgång till elektronisk dokumenthantering, möjlighet till planlagd tvättning och diskning utifrån tider som gynnas av el från solpaneler och användning av förgreningsdosa till elektronik som kan stängas av efter arbetsdagens slut.

Hållbarhetsperspektiv i den privata sfären kvalar in i den arbetsmässiga och vice versa – allt hänger ihop. Och här finns möjligheter till förbättring! Vi har nu skickat ut Energimyndighetens tips Länk till annan webbplats. på hur elförbrukningen kan minskas och fortsätter titta på hur medarbetarna kan förses med kunskapsstöd för att kunna göra fler aktivt miljömedvetna val.

I det dunkel som krig och klimatförändringar orsakar känns det hoppfullt att göra det vi kan tillsammans, som myndigheter och som medborgare. Även om varje enskild myndighet bara tar ett litet steg genomför vi en viktig förflyttning tillsammans när vi är 198 myndigheter som kliver framåt samtidigt.

Anna-Karin Lindblom, direktör Statens medieråd

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!