Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Medie- och informationskunnighet på globala agendan

Veckan som gått har kretsat kring medie- och informationskunnighet, både i Sverige och globalt. Under den svenska MIK-konferensen i Göteborg presenterade Statens medieråd myndighetens pågående arbete med kartläggning av MIK-områdets insatser och aktörer.
— Ett mål är att kartläggningen ska peka på underförsedda områden och målgrupper, säger Martina Wagner, programansvarig MIK, vid Statens medieråd.

Två kvinnor föreläser framför publik. 

Statens medieråds Catharina Bucht, utredare, och Martina Wagner, programansvarig MIK, på konferensen Medie- och informationskunnighet (MIK) för ett demokratiskt medborgarskap i Göteborg.

I veckan arrangerades UNESCO:s evenemang Global Media and Information Literacy Week arrangeras för elfte året i rad, denna gång med Nigeria som värdland.

I Sverige uppmärksammades Global MIL Week vid den nationella konferensen Medie- och informationskunnighet (MIK) för ett demokratiskt medborgarskap Länk till annan webbplats., arrangerad av Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen, 26–27 oktober. Under konferensens inledning fick deltagarna en hälsning från värdlandet för den globala konferensen, Nigeria, genom informations- och kulturminister Alhaji Lai Mohammed som poängterade vikten av ett globalt samarbete gällande MIK, särskilt med tanke på de senaste årens utmaningar med desinformation.

Konferensens syfte var att skapa en mötesplats för aktörer från lokal, regional och nationell nivå för att bidra till större samverkan och tydligare ansvarsfördelning. Eventet är det tredje i sitt slag, där samtliga initierats av professor Ulla Carlsson som en del i hennes arbete inom sin Unescoprofessur i yttrandefrihet, medieutveckling och global politik.

Tre huvudfrågor diskuterades genom olika inbjudna talare:

  • Vilka är de största utmaningarna inom MIK-området idag enligt forskare och praktiker?
  • Hur kan politiken skapa förutsättningar mellan lokal, regional och nationell nivå?
  • Hur kan aktörer med olika uppdrag och målgrupper samverka i MIK-frågor?

Deltagare och medverkande i programmet var representanter från myndigheter, mediebransch, forskarsamhället samt regional förvaltning. Under konferensens andra dag diskuterades olika MIK-aspekter som exempelvis lokal, regional och nationell samverkan kring MIK, MIK AI och ny teknologi.

MIK-området kartläggs

Statens medieråds Martina Wagner och Catharina Bucht medverkade med en presentation av myndighetens pågående arbete med kartläggning av det svenska MIK-områdets insatser och aktörer. Arbetet genomförs inom ramen för myndighetens uppdrag att förstärka arbetet för ökad medie- och informationskunnighet i Sverige – i vilket myndigheten har en koordinerande roll i den nationella samverkanskrets som har formerats. Kartläggningen av det svenska MIK-området är centralt för denna samverkan.

— Ett mål med MIK-kartläggningen är att den ska kunna användas som ett underlag och verktyg för koordinering och kanalisering av vårt arbete inom den etablerade samverkanskretsen, till exempel genom att peka på underförsedda områden och målgrupper. Den ska också kunna användas som underlag för politiken gällande behov av nya insatser, säger Martina Wagner.

Behovet av en gemensam förståelse av hur MIK-frågorna spänner över flera politikområden och instanser inom offentlig förvaltning uttrycktes av flera talare vid konferensen. En samlad bild över området kan bidra till ett mer effektivt utnyttjande av resurser, på flera nivåer. Förhoppningar knöts till kartläggningens resultat som beräknas presenteras i sin helhet vid årsskiftet.

MIK-vecka i Europa

Även den europeiska kommissionens temaveckan, European ML Week Länk till annan webbplats., har pågått under den gångna veckan med temat "Media Literacy in Time of Crisis — Promoting Trust and Cohesion". Under eventet lyftes vikten av mediekunnighet i virtuella seminarier och workshops. Ämnets aktualitet har på senare tid förstärkts, bland annat av desinformationskampanjer kopplade till det pågående kriget i Ukraina.

Temaveckans digitala huvudevent hölls 25 oktober då bland andra professor Alexander Stubb, Finlands tidigare statsminister, talade under rubriken “Why facts matter”.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!