Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

MIK-perspektiv på tillgänglighet

Tema tillgänglighet stod på agendan när Statens medieråd arrangerade årets andra nätverksträff för det nationella aktörsnätverket MIK Sverige. Två medlemmar – Myndigheten för press, radio och tv, och Myndigheten för tillgängliga medier – delgav sin expertis inom området.

Händer på tangentbord med mönster av fingeravtryck. 

Temat var tillgänglighet när Statens medieråd arrangerade årets andra nätverksträff för MIK Sverige.

Under träffens inledande pass lyfte nätverkets medlemmar vilka frågor inom MIK-området de arbetat med under våren. Här tydliggjordes den ökade aktualiteten för området och MIK-frågornas många ingångar: Civilförsvar och beredskap, europeiska regleringar, skolans nya läroplaner, ny nationell biblioteksstrategi, källkritik och säkerhet, ny mediestödsutredning, förnyade sändningstillstånd för PS-bolagen, lärarutbildningarnas examensmål, kvalitetshöjning av skolbiblioteken, fortbildningar om otillbörlig informationspåverkan, skolornas digitalisering, riksdagsvalet och förtroendefrågor.

Statens medieråd rapporterade om MIK Sveriges satsning #informeratval, som lanserats under våren med syfte att bidra till stärkt medie- och informationskunnighet och allas rätt att kunna göra medvetna val.

Satsningen utgörs bland annat av två olika valpaketen som riktar sig till skolbibliotekarier och utbildare inom vuxenutbildning och folkbildning. Paketen består av lärresurser och rymmer tips på allt från videolektioner och pedagogiska spel till metodmaterial och samtalskort.

— Ambitionen med satsningen var att gå samman i nätverket och göra en gemensam insats inför valet. Vi har samlat ihop MIK-material med tema valet från många avsändare i nätverket och producerat pedagogiska valpaket för två viktiga målgrupper. Paketen speglar bredden inom nätverket och manifesterar MIK Sveriges existens. Nu ser vi hur nätverket delar och sprider ett och samma material, det ger kraft åt satsningen och bäddar för fler gemensamma insatser, säger Ida Lithell, ansvarig kommunikatör i Statens medieråds MIK-arbete.

Tema tillgänglighet

Under träffens avslutande pass fördjupades temat tillgänglighet, med syfte att belysa olika perspektiv på ämnet. Helena Dal, presskontakt på Myndigheten för press, radio och tv (MPRT), berättade om Medietillgänglighetsrapporten Länk till annan webbplats. och myndighetens uppdrag att följa medieutvecklingen.

Omvärldsstrateg Maria Dietrichson från Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) informerade om vilka lärdomar MTM dragit av pandemin medan chefredaktör Maria Hillblom förklarade arbetet bakom 8 sidor Länk till annan webbplats., en nyhetstidning på lättläst svenska. Grunden i arbetet är att ge samhällsinformation till alla. Lösningarna handlar om mångfald avseende format, kanaler för att finna information och nivåer för att förstå information.


MER INFORMATION

Fakta nätverket MIK Sverige

På uppdrag av regeringen koordinerar Statens medieråd det nationella aktörsnätverket MIK Sverige. Nätverket samlar 22 myndigheter och nationella organisationer, samt omfattar flera olika sektorer och kompetensområden. Nätverket arbetar med att förstärka MIK och stötta alla som är aktiva i det omfattande arbetet med att stärka medie- och informationskunnigheten i Sverige.

> Mer om nätverket MIK Sverige Länk till annan webbplats.

Fakta MIK Sveriges kunskapsbank

I kunskapsbanken finns något för alla som vill stärka sin medie- och informationskunnighet. Här hittas bland annat material som kretsar kring rikdagsvalet, där nya lärresurser läggs upp kontinuerligt.

I dagsläget innehåller MIK Sveriges kunskapsbank material från fyra medlemsaktörer i nätverket MIK Sverige:

  • Digiteket/Kungliga biblioteket​
  • Internetstiftelsen
  • Statens medieråd
  • Sveriges Utbildningsradio (UR)

> Mer om MIK Sveriges kunskapsbank Länk till annan webbplats.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!