Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Möte om framtida sammanslagning

Statens medieråd har haft ett gemensamt möte i Filmhuset med Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) för att diskutera den föreslagna sammanslagningen av de båda myndigheterna.

Möte SMR och MPRT

Fr v: Peter Schierbeck, Idah Klint, Anna-Karin Lindblom, Anneli Thunholm, Charlotte Ingvar-Nilsson (på skärmen), Kalevi Pitkänen, Kajsa Rohdin, Helena Söderman och Maria Bergerlind Dierauer. Foto: Maria Ripenberg/Statens medieråd.

Under året har konsekvenserna av en eventuell sammanslagning utretts. I utredningen (som överlämnades till Kulturdepartementet i augusti) föreslås att Statens medieråd verksamhet inordnas i MPRT från 1 januari 2024.

"Kreativitet parad med regelstyrd verksamhet"

Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör på MPRT, ser ljust på myndigheternas gemensamma framtid.

—Den här sammanslagningen har jag trott på och jobbat för de senaste åtta åren. Myndigheternas uppdrag går in i varandra samtidigt som jag ser att vi kompletterar varandra. Mycket av vår verksamhet på MPRT styrs av all ärendehandläggning och verksamheten på Statens medieråd är i stora delar uppdragsstyrd. Den kreativiteten parat med vår regelstyrda verksamhet — jag är övertygad om att det blir en bra kombo! säger hon.

Statens medieråds frågor drivs vidare inom större myndighet

— En sammanslagning innebär att en  större, och därmed mer robust, myndighet bildas. Den nya myndigheten skulle också samla en bred kompetens på medieområdet. Det är värdefullt i ett föränderligt medielandskap, säger Anna-Karin Lindblom, direktör på Statens medieråd.

Fram till dess att beslut tagits av regeringen fortsätter Statens medieråds arbete precis som vanligt. Frågorna om barns och ungas medieanvändning kan sedan föras vidare in i den samlade myndigheten vid årsskiftet 2023/2024.

Vill du veta mer om utredningen från augusti 2022? Den kan du läsa här:

Promemorian "Inordnande av Statens medieråd i Myndigheten för press, radio och tv" Länk till annan webbplats.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!