Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Nu får vi vårt nionde miljödiplom

Statens medieråd får för nionde året i rad diplom för sitt miljöarbete. Det står nu nämligen klart att vi även i år, efter omfattande utredning, är godkända för diplom från Svensk miljöbas Länk till annan webbplats..

Skärmklipp av SMR:s miljödiplom

För nionde året i rad får Statens medieråd miljödiplom.

— Miljöarbetet på Statens medieråd måste fortsätta och intensifieras. Så skrev Statens medieråds direktör Anna-Karin Lindblom i en krönika 2022-11-07.

— Med siktet inställt på en hållbar utveckling behöver myndigheter, företag, föreningar och andra aktörer samt enskilda individer kämpa för att öka den positiva miljöpåverkan och minska den negativa, sa hon.

I policyn för Statens medieråds miljöledningsarbete 2022 står att vi strävar efter att alla som jobbar på myndigheten ska vara delaktiga och ha kunskap om miljö och hållbarhet, så att miljöfrågorna blir en integrerad del av verksamheten. Miljöpolicyn baseras på Sveriges miljömål.

Social hållbarhet en del av målen

Sverige har som stat förbundit sig att genomföra Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats. för hållbar utveckling. De globala målen har tre dimensioner av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig.

— Har de globala målen koppling till er verksamhet? frågade biologen och rådgivaren Ellinor Avsan från Sustema, när hon föreläste för Statens medieråds medarbetare i oktober.

Svaret är ja. Agenda 2030 lyfter vikten av ett barn- och ungdomsperspektiv i flera förslag till åtgärder. Statens medieråds rapport Ett kunskapslyft för barnets rättigheter Länk till annan webbplats. belyser hur barnrättsarbetet är kopplat till miljöarbetet.

Miljödiplom sedan 2014

Statens medieråd har valt att ta steget från ett förenklat miljöledningssystem, som alla myndigheter är skyldiga att ha enligt Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Länk till annan webbplats., till att miljödiplomeras enligt Svensk miljöbas Länk till annan webbplats..

Statens medieråd har fått ett miljödiplom varje år sedan 2014.

Fakta: Agenda 2030

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Målen och delmålen är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Källa: Regeringen Länk till annan webbplats..

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!

 • Fotavtryck av fötter gjorda av gräs.

  Så värnar vi miljön

  Efter en omfattande miljöutredning har Statens medieråd tilldelats ett miljödiplom för införandet av ett miljöledningssystem...

 • Omslag kunskapslyftet med barn i yngre tonåren med dator i knä. 

  Ett kunskapslyft för barnets rättigheter 2021

  Den praktiska tillämpningen av barnkonventionen på Statens medieråd.

  Digital kunskap Samhälle och demokratiMyndigheter och organisationer Universitet och högskolorRapporter och undersökningar