Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Nu lanserar vi sektion för barn och unga

I dag, på Barnkonventionens dag, lanserar Statens medieråd en ny sektion på sajten som riktar sig direkt till barn och unga. Här finns alla de frågor som myndigheten arbetar med och som angår just dig som är barn och ung.

Skärmklipp barn och ung

Startsidan för sektionen för barn och unga på Statens medieråds hemsida.

Avdelningen "För barn och unga" är anpassad för barn på mellan- och högstadiet, cirka 10—15 år, och har ett språk anpassat för yngre åldrar. Här kan de unga besökarna hitta information om

Nya och omskrivna texter

Texterna är baserade på såväl befintliga texter på sajten som på nyskrivna texter av exempelvis myndighetens filmgranskare, myndighetens utredare i barnrättsfrågor Emma Wilén och Frantzeska Popodopoulou, professor i immaterialrätt vid Stockholms universitet. Här finns också gott om länkar till tidigare publicerat material om exempelvis upphovsrätt, spel, utsatthet på nätet och sharenting.

Barn är Statens medieråds slutmålgrupp, och hittills har det mesta materialet främst vänt sig till personer som arbetar och är nära barn — pedagoger, föräldrar, skolbibliotekarier. Nu kommer alltså barn och unga själva att kunna läsa om de områden som berör dem.

Kan användas på olika sätt

Texterna kan läsas fristående av alla som är intresserade. De kan också användas som komplement i exempelvis undervisningen, tillsammans med de pedagogiska verktyg av olika slag som vi erbjuder här på hemsidan.

Avdelningen för barn och unga kommer att uppdateras kontinuerligt, precis som andra avdelningar på sajten. Sidorna är tillgänglighetsanpassade och kommer inom kort även att teckenspråkstolkas.

De som närmast arbetat med materialet är Emma Wilén, utredare, och Maria Ripenberg, kommunikatör, båda vid Statens medieråd.

Emma Wilén:

— Barn har rätt att få information och myndigheter ska informera om barns rättigheter. Den nya Barn och unga-sektionen här på Statens medieråds hemsida är ett sätt att göra detta. De barn och unga som besöker webbplatsen får nu en tydlig ingång och en massa bra information samlad på ett ställe.

Fakta: Statens medieråd

Statens medieråd har till uppgift att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan.

Myndigheten är ett kunskapscentrum om barns och ungas medieanvändning, samt medie- och informationskunnighet. Det är Statens medieråd som fastställer åldersgränser för film som ska visas offentligt.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!