Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Ny direktör och förslag om ny myndighet

På tisdagen började Anna-Karin Lindblom sitt förordnande som direktör vid Statens medieråd. Förordnandet gäller fram till nästa årsskifte, då Statens medieråd och Myndigheten för press, radio och tv Länk till annan webbplats. föreslås bli en och samma myndighet.

Anna-Karin Lindblom

Anna-Karin Lindblom har tillträtt som ny direktör vid Statens medieråd. Foto: Maria Ripenberg.

På måndagskvällen kom promemorian som är ett resultat av Kulturdepartementets utredning om konsekvenserna av att Statens medieråd skulle inordnas i Myndigheten för press, radio och tv, (MPRT) Länk till annan webbplats.. Slutsatsen i promemorian är att det finns flera viktiga vinster med en sammanslagning av två så näraliggande mediemyndigheter.

"Ger bättre förutsättningar"

Regeringens utredare Knut Weibull skriver bland annat att "Vår bedömning är att ett inordnande av Statens medieråd i Myndigheten för press, radio och tv ger bättre förutsättningar att arbeta med omvärldsbevakning, analys och kunskapsspridning inom ett område med förändrade produktions- och konsumtionsmönster för medietjänster. En större organisation blir mer stabil och mindre sårbar." På sikt finns även effektiviseringsvinster att göra, enligt promemorian.

—Det behövs kraftiga muskler för att hantera de utmaningar vårt medielandskap står inför idag. Vi behöver en samlad myndighet med bred kompetens som kan stärka infrastrukturen för en samtida mediepolitik, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S) i regeringens pressmeddelande.

Planerad sammanslagning 2024

Utredningen har inte föreslagit fysisk lokalisering för, eller namn på, den nya myndigheten. Dessa och många andra frågor återstår att lösa fram till en planerad sammanslagning 2024.

Anna-Karin Lindblom ska leda Statens medieråd i nästan ett och ett halvt år inför det föreslagna inordnandet i MPRT, som är planerat till 1 januari 2024. Lindbloms förordnande går ut 31 december 2023.

Folkrättsjurist och departementsråd

Anna-Karin Lindblom är jurist med en doktorsexamen i folkrätt. Hon har närmast varit regeringens särskilda utredare inför inrättandet av det nya Institutet för mänskliga rättigheter. Dessförinnan arbetade hon som departementsråd och enhetschef för Jämställdhetsenheten vid Arbetsmarknadsdepartementet.

Lindblom har lång erfarenhet från Regeringskansliet, där hon tidigare också varit enhetschef för frågor om ungdomspolitik, civilsamhälle och folkbildning. Hon har kunskaper om statsförvaltning och myndighetsstyrning inom områden som ligger nära Statens medieråds verksamhet.

Vad händer de närmaste 17 månaderna på Statens medieråd?

—Först och främst ska sägas att Statens medieråds verksamhet drivs vidare som tidigare. Frågor om barns och ungas medieanvändning och om medie- och informationskunnighet är högaktuella och dem kommer vi att fortsätta att följa noggrant, enligt vårt uppdrag. Filmgranskningen fortsätter också som tidigare. Parallellt kommer vi att börja förbereda den föreslagna sammanslagningen med Myndigheten för press, radio och tv, säger Anna-Karin Lindblom och fortsätter:

—Om regeringen beslutar att genomföra den kommer en mer robust myndighet med ett brett grepp om mediefrågor att bildas, vilket vore bra. För att den nya myndigheten ska kunna fungera direkt från sin planerade start i januari 2024 krävs många förberedelser, i nära samarbete med Myndigheten för press, radio och tv, och det arbetet påbörjar vi redan nu under hösten.

Remissrunda väntar

Nu skickar regeringen utredningen om konsekvenserna av en sammanslagning på remiss och påbörjar det förberedande arbetet för en samlad mediemyndighet.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!

  • Ungdomar sitter på rad med mobiler. 

    MIK-resurser från olika aktörer

    I dag finns en uppsjö MIK-material att finna för den som söker. Här har vi samlat några av de resurser som tagits fram av...

    Digital kunskap Samhälle och demokratiBibliotek och bibliotekspersonal Folkbildning Föräldrar Lärare och skolpersonalLärarhandledningar och lektionsmaterial Utbildning via internet Vägledning Informationsmaterial