Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Övervakningsappar kan ge falsk säkerhet

Dagens teknik gör det möjligt att övervaka en annan person både på nätet och i den fysiska världen. Som förälder bör man tänka sig noga för innan man överväger att använda sådana möjligheter för att hålla koll på sina barn, menar experter. Forskning visar att övervakning kan slå in en kil mellan barn och föräldrar.

Barn bakom mobilskärm med klocka på armen. 

Hur många föräldrar som installerar renodlade övervakningsappar finns det ingen statistik på. Foto: Shutterstock.

— Det viktigaste är att ha ett gott samarbete med sitt barn. Att installera en övervakningsapp kan förstöra detta förtroende och göra att barnet inte vänder sig till vuxna vid behov, säger Fredrik Odhammar, specialist i klinisk psykologi, filmgranskare och utredare på Statens medieråd.

Forskning visar också att övervakning kan göra att barnet börjar ljuga för föräldrarna, förlorar tilliten och avstår från att berätta om obehagliga upplevelser på internet. En bättre taktik är att ta sig tid att prata med barnet om innehåll som finns på nätet och diskutera strategier för att förhålla sig till det. Fredrik Odhammar påminner om Statens medieråds rekommendationer:

  1. Prata med barnet om dennes digitala upplevelser och aktiviteter på nätet. Kanske kan man då få barnet att dels tänka självt vad som är bäst att göra samt ge barnet en känsla att vårdnadshavaren bryr sig om dess väl och ve.
  2. Om möjligt, var med barnet då det spelar eller är på sociala medier.

— Som vårdnadshavare har man ett ansvar för sitt barns bästa. Det är inte olagligt att övervaka sitt barn men antagligen relationellt och moraliskt olämpligt. Att ha allt för mycket koll på barnet kan vara som att läsa barnets dagbok. En viktig faktor är naturligtvis barnets ålder. Det är ju väldig skillnad på en sexåring och en 17-åring, säger Fredrik Odhammar.

Falsk trygghet

Svenska Dagbladet belyser övervakningsapparna i en artikel i avdelningen Livet med barn (22-03-16) Länk till annan webbplats.. Vissa appar för datorer kan göra så att man genom webbkameran kan se vad barnet gör. Hur många föräldrar som installerar renodlade övervakningsappar finns det ingen statistik på, säger socionomen Henrik Pallin, som föreläser om sociala medier och ungas nätvanor. Men andelen föräldrar som har någon typ av kontrollmekanism i sitt barns telefon ökar, enligt Pallin.

Psykologen Jenny Klefbom säger i samma artikel att övervakningsappar kan inge falsk trygghet också hos barnen. Om de tror att föräldern alltid har ett öga på dem är det mer troligt att de utsätter sig för faror i stället för att lära sig göra självständiga riskbedömningar i olika situationer. Om man installerar en app utan sitt barns vetskap är det detsamma som att man både ljuger för sitt barn och visar att man inte kan lita på det. Det är en missriktad välvilja som urholkar förtroendet i relationen till barnet, menar Klefbom.

— Det handlar om tid och att ha ett pågående, långt samtal om vad som händer i livet och världen.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!