Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Pressfrihet innebär frånvaro av censur

Det grundlagsstadgade censurförbudet är en av hörnpelarna i skyddet för svenskarnas tryck- och yttrandefrihet. Men pressfriheten begränsas i en allt högre andel av världens länder.

Censur

I de flesta länder är press- och yttrandefriheten begränsad. Foto: Shutterstock.

Censur förekommer vanligtvis i länder med auktoritärt eller totalitärt styre, som Kina, Iran, Eritrea, Nordkorea – och Ryssland. I Ryssland Länk till annan webbplats. är orden ”krig”, ”attack” och ”invasion” förbjudna sedan invasionskriget mot Ukraina startade. Varje försök att sprida information som kommer från någon annan källa än det ryska försvarsministeriet kan leda till långa fängelsestraff för journalister och opinionsbildare.

Pressfriheten begränsas idag helt eller delvis i 73 procent av de 180 länder som regelbundet mäts av Reportrar utan gränser Länk till annan webbplats.. Pressfrihet är ett uttryck för de grundläggande yttrande- och tryckfriheterna. Man kan säga att utan den är demokrati inte möjlig – och vanligtvis gäller också det omvända.

Censur i EU-länder

Även EU-länder som Ungern och Polen Länk till annan webbplats. begränsar pressfriheten. Den polske partiledare Jarosław Kaczyński avslöjade i sin första intervju efter valsegern 2020 att regeringen ville stifta en lag om återpolonisering av medier. Medierna skulle begränsas och censureras. 2021 tog Ungern Länk till annan webbplats. en plats på Reportrar utan gränsers lista över pressfrihetens värsta fiender.

Yttrande Länk till annan webbplats.- och tryckfrihet Länk till annan webbplats. är demokratins grundpelare. Sverige fick sin tryckfrihetslag 1766, den första i världen, men därefter har denna frihet gått i vågor. Den senaste perioden av censur i Sverige Länk till annan webbplats. (bortsett från filmcensuren Länk till annan webbplats. som fanns fram till 2011) var 1939-1945, det vill säga under Andra världskriget. 1941 blev det straffbart att yttra kritiska saker om andra länder, vilket innebar att exempelvis trycksaker som ansågs kunna skada Sveriges relation med Tyskland förbjöds och upphovspersonerna kunde straffas.

Censurförbudet ska skydda medborgarna

Det grundlagsstadgade censurförbudet är en av hörnpelarna i skyddet för medborgarnas tryck- och yttrandefrihet gentemot det allmänna, skriver Justitiekanslern Länk till annan webbplats.. I lagen framgår att ingen "myndighet eller annat allmänt organ" får förhandsgranska, förbjuda eller hindra medborgarnas åsikter innan de offentliggörs eller sprids. Pressfriheten är helt beroende av censurförbudet och betyder i praktiken, enligt TU Medier i Sverige Länk till annan webbplats., ”frånvaro av myndigheters förhandscensur av tidningar och etermedier”.

Ordet censur används ibland felaktigt. Om en moderator eller liknande plockar bort en kommentar i ett kommentarsfält på en sida på internet betyder det inte att man i juridisk mening är censurerad och att yttrandefriheten är begränsad. Yttrandefrihet betyder inte att man alltid har rätt att bli publicerad på någon annans sajt eller att ens manus aldrig kan bli refuserat. Och det som inte tillåts på Facebook går ofta att publicera på andra plattformar, exempelvis i en egen blogg.

Största hotet kommer från politiker

"Det är ansvarig utgivare, inte skribenten, som är ansvarig för det som skrivs, även i modererade kommentarsfält", säger tryckfrihetsexperten Nils Funcke på sajten internetkunskap.se Länk till annan webbplats..

Nils Funcke anser att det största hotet mot yttrandefriheten på nätet kommer från politiker i iver att få bukt med falska nyheter Länk till annan webbplats., hat och hot på nätet. Den typen av lagstiftning kan öka censuren och minska yttrandefriheten.

Serie: "Ett informerat val – hantera och förstå din medievärld"

Det här är en artikel i vår serie ”Ett informerat val – hantera och förstå din medievärld”. Syftet med artikelserien är att bidra till att stärka medie- och informationskunnigheten (MIK) i Sverige.

Fakta MIK Sveriges kunskapsbank

Censur är april månads tema i MIK Sveriges kunskapsbank.

I kunskapsbanken hittas innehåll från Digiteket, Internetstiftelsen, Statens medieråd och Utbildningsradion — i nuläget cirka 1600 pedagogiska resurser, sökbara efter målgrupp och ämne. Kunskapsbanken riktar sig till pedagoger, bibliotekarier; alla som är intresserade av medie- och informationskunnighet (MIK).

> MIK Sveriges kunskapsbank

Fakta MIK Sverige

På uppdrag av regeringen koordinerar Statens medieråd det nationella aktörsnätverket MIK Sverige. Medie- och informationskunnighet (MIK) är de kunskaper och förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang.

>MIK Sverige

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!