Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Statens medieråd arbetar med barns delaktighet

Vid ett forum tillsammans med Myndighetsnätverket för barn- och ungdomsfrågor presenterade Statens medieråd sitt arbete med barns delaktighet och att anpassa information till barn och unga.

Fyra personer på scen framför två stora bildskärmar.

På bild från vänster: Linus Wellander (Utvecklingsledare, MUCF), Warda Abdalla (Ordförande, Rädda Barnens Ungdomsförbund), Bartosz Stroinski (Ordförande, Vi unga), Elias Fjellander (Vice ordförande, LSU) och Josefine Fälth (Ordförande, Sveriges elevkårer).

I Myndighetsnätverket för barn- och ungdomsfrågor, som koordineras av Barnombudsmannen, ingår myndigheternas generaldirektörer. De samlas återkommande i samordningsforum. Senaste forumet ägde rum 17 november i Skolverkets lokaler i Solna, Stockholm.

Med barn och unga som målgrupp

Under forumet höll Francisca Benavente och Emma Wilén från Statens medieråd en presentation om barns delaktighet, och om hur vi på Statens medieråd arbetar med att anpassa information till barn och unga som målgrupp.

Anna-Karin Lindblom, direktör på Statens medieråd, ingår i nätverket som representant och berättar om dagen:

— Ifall vi ska prata om barn och unga, måste vi prata med barn och unga. Annars kan vi inte förstå deras livsvillkor och vardag. Vi på statliga myndigheter behöver också bli bättre på att prata till barn och unga. Vi behöver rikta oss direkt med information som berör dem, på ett sätt som de enkelt kan ta till sig.

Barn och unga vänder sig till myndigheter

— Barn och unga vänder sig till och har förtroende för myndigheter, även i krissituationer. Det har framkommit i vår återkommande undersökning Ungar & medier, som bland annat har genomförts under Covid 19-pandemin. I dag har myndigheter och ungdomsorganisationer träffats för att diskutera barns och ungas delaktighet. Det har varit ett mycket värdefullt utbyte om hur vi bäst involverar barn och unga i vårt arbete, säger Anna-Karin Lindblom.

Här finns mer information

Statens medieråd har nyligen lanserat en ny sektion på vår webbplats som riktar sig direkt till barn och unga.

>För barn och unga

Mer information om hur vi arbetar med barns delaktighet och rättigheter kan du även läsa i våra rapporter.
>Safer Internet Centre (SIC) – Ett EU-projekt för att öka barns trygghet på nätet
>Ett kunskapslyft för barnets rättigheter
>Barn, film och åldersgränser

Fakta: Myndighetsnätverket för barn och undoms-frågor

Statens medieråd är en del av Myndighetsnätverket för barn- och ungdomsfrågor, som koordineras av Barnombudsmannen. Nätverket utgår från barnkonventionen och fokuserar på barnets rättigheter. Genom samverkan ämnar de cirka 25 deltagande myndigheterna att identifiera och samordna insatser som berör barn och unga.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!