Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Statens medieråd på barnrättsdagarna

Statens medieråd deltar på barnrättsdagarna 24—25 maj och berättar om resultaten från myndighetens undersökningar kring unga, medier och psykisk hälsa.

Yvonne Andersson, Statens medieråd.

Yvonne Andersson, analytiker på Statens medieråd, talar på barnrättsdagarna om de senaste resultaten kring barn, unga, medieanvändning och psykiskt välbefinnande. Foto: Anna-Lena Ahlström.

Barns rättigheter enligt barnkonventionens artikel 13, rätt till yttrandefrihet, och 17, rätt till information, utövas idag till stor del i den digitala världen. Kan det finnas samband mellan medieanvändning och psykiskt mående i den gruppen?

Ny rapport på gång

I en av myndighetens senaste undersökningar, Ungar, medier och psykisk ohälsa, (2020) uppgav exempelvis 71 procent av flickor med psykisk funktionsnedsättning att de led av nedsatt psykiskt välbefinnande, och det fanns en koppling till medieanvändningen.

Senare i år släpper Statens medieråd en ny rapport om unga, medier och psykisk ohälsa baserad på enkätdata insamlad under hösten 2020. Statens medieråds analytiker Yvonne Andersson kommer under barnrättsdagarna att redogöra för de senaste resultaten gällande barn, unga, medieanvändning och psykiskt välbefinnande.

Även yngre barn tillfrågade

Frågor som belyses är exempelvis vilka samband som finns mellan barns medieanvändning och deras självskattade psykiska välbefinnande. Har dessa samband förändrats under åren och i så fall hur? Vilka skydds- respektive riskfaktorer finns? Kan särskilt utsatta eller sårbara grupper identifieras och vilka är de i så fall?

— För första gången har vi frågat yngre barn i åldern 9—12 år om deras psykiska välbefinnande och har kunnat studera sambanden med medieanvändningen i denna grupp, säger Yvonne Andersson.

Fakta barnrättsdagarna

Barnrättsdagarna är en årlig mötesplats för alla som vill utveckla sig och sitt arbete inom barnrättsområdet. De belyser vad som görs vad som kan göras för att bättre tillgodose rättigheterna för barn och unga.

Barnrättsdagarna 2022 kommer att titta särskilt på varje barns rätt till information och utbildning och vad det innebär för samhället i stort.

Arrangörer: Stiftelsen Allmänna Barnhuset Länk till annan webbplats..

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!

  • Svenska flaggan i vinden, med bokstäverna Informerat val. 

    Vikten av ett informerat val

    Med fyra månader kvar till det svenska riksdagsvalet riktar vi strålkastarljuset mot MIK. Nu lanseras både nätverket MIK...

    Samhälle och demokratiBibliotek och bibliotekspersonal Folkbildning Förskolan Gymnasieskolan Lågstadiet Lärare och skolpersonal Mellanstadiet Myndigheter och organisationer Nyanlända Universitet och högskolorLärarhandledningar och lektionsmaterial