Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Statens medieråd på Europeiskt möte

Statens medieråd var representerat på plats i belgiska Antwerpen när EPRA, European Platform of Regulatory Authorities, den 11-13 maj möttes för första gången på två år.

Idah Klint och Lotta Persson på EPRA-möte

Idah Klint, utredare, och Lotta Persson, chef för operativa avdelningen, båda Statens medieråd, besökte EPRA i belgiska Antwerpen. Foto: Statens medieråd.

EPRA består av 55 olika mediemyndigheter från 47 länder. Mycket har hänt sedan det europeiska nätverket senast möttes – före pandemin. Ryssland har sedan dess invaderat Ukraina och EU har stängt ute vissa ryska statskontrollerade medier.

Starkt inlägg av Ukrainas myndighet

Den ukrainska mediemyndigheten (National Council of Ukraine) är medlem i EPRA och dess representant på plats i Antwerpen, myndighetens chef Olha Herasymiuk, höll ett starkt framträdande på mötets första dag. Herasymiuk betonade vikten av att bekämpa desinformation och propaganda samt hur viktigt stödet från övriga världen har varit.

Mötets första dag innehöll även uppdateringar från olika länder, och Statens medieråd rapporterade om det nordiska projektet med att ta fram ett gemensamt index för att mäta MIK i den nordiska befolkningen. Flera länder, däribland Frankrike, Irland och Slovakien, hade precis bildat nya eller var på gång med att bilda nya mediemyndigheter för att på bättre sätt möta behoven i det nya medielandskapet.

Tema skydd för barn och unga

Programmet innehöll även två tematiska sessioner – första dagen var skyddet för barn och unga mot marknadsföring i sociala medier på agendan, särskilt med inriktning på mat, hälsa och kroppshets. Den andra sessionen behandlade de nationella regulatoriska myndigheternas roll i den digitala miljön: Hur sker omställningen från myndigheter som ger tillstånd och utövar tillsyn över press, radio och tv till att förhålla sig till vårt alltmer digitaliserade samtid?

Norge avstod från censur

Det norska Medietilsynet berättade om bakgrunden till att Norge som enda land i EES avstod från att stänga av de ryska statsmedierna Russia Today och Sputnik då man ansåg att beslutet stred mot den norska grundlagen. Beslutet ansågs heller inte proportionerligt i förhållande till sin effektivitet.

— Det är ett stort värde i att samlas från olika myndigheter inom Europa och diskutera dessa gemensamma frågor. Trots att förhållandena i de olika länderna ser olika ut, med olika medieetiska och juridiska traditioner, är utmaningarna när det gäller barn, unga och medier i stort detsamma, säger Lotta Persson, chef för operativa avdelningen vid Statens medieråd.

Fakta EPRA

Epra, European Platform of Regulatory Authorities, är ett nätverk som inrättades 1995 för att tillgodose behovet av ökat samarbete mellan europeiska tillsynsmyndigheter. Med 25 års av kontakter på arbetsnivå är EPRA det äldsta och största nätverket av tillsynsmyndigheter för radio- och tv-sändningar och utbyte av information, fall och bästa praxis mellan tillsynsmyndigheter för radio- och tv-sändningar i Europa.

EPRA:s teman för 2022

  • Stärka och skydda minderåriga.
  • Falsk och felaktig information, mångfald och förtroende.
  • Nationella tillsynsmyndigheter i en digital miljö.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!