Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Statens medieråd på plats i Almedalen

På söndag den 3 juli, Almedalsveckans första dag, arrangerar Statens medieråd ett panelsamtal i Visby med rubrikan ”Demokrati under hot – därför måste informations- och mediekunnigheten nå alla”. Deltagare är representanter för nätverket MIK Sverige.

Almedalen, Visby

Statens medieråd anordnar panelsamtal under Almedalsveckan. Foto: Shutterstock.

Det pågår ett krig i Europa, och ett riksdagsval stundar. Hur rustar vi oss mot påverkanskampanjer, propaganda och desinformation? Behovet av medie- och informationskunnighet ökar i takt med att hoten mot vår öppenhet och yttrandefrihet växer.

Utmanad demokrati

Vi ser en uppsjö med tekniker för informationspåverkan som, enligt Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, Länk till annan webbplats. kan utnyttja samhällets sårbarheter och utmana dess funktionalitet, demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter, ytterst liv och hälsa.

Samtidigt visar forskning att påverkansförsök blir mer ineffektiva med mevetna konsumenter och kunskap om källkritik.

Statens medieråd har regeringens uppdrag att förstärka arbetet för ökad medie- och informationskunnighet (MIK) och koordinerar det nationella nätverket MIK Sverige som består av 22 myndigheter och organisationer. Medie- och informationskunnighet är centralt för varje människas möjlighet att göra sin röst hörd och delta i samhället – den utgör den nya delvis digitala läs- och skrivkunnigheten. Hur kan nätverkets aktörer tillsammans främja medie- och informationskunnigheten för alla i Sverige?

Panelsamtal

MIK Sveriges programansvariga, Martina Wagner vid Statens medieråd, inleder med att berätta om arbetet med det nationella nätverket. Därefter tar panelsamtalet vid mellan Sveriges museers ordförande Niklas Cserhalmi, UR:s vd Sofia Wadensjö Karén, Magnus Hjort från Myndigheten för psykologiskt försvar samt Jorge Maria Londoño vid Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Moderator är Maria Ripenberg, kommunikatör och projektledare vid Statens medieråd.

Fakta Almedalsevenemang

Almedalsveckan börjar söndag 3 juli och avslutas torsdag 7 juli och äger rum i Visby.

Datum och tid för Statens medieråds arrangemang: 3 juli klockan 14.30-15.15. Plats: Länsteatern, Bredgatan 10, Visby.

Panelsamtalet är ett arrangemang inom ramen för Kultur i Almedalen, i samarbete med Svensk scenkonst. Hela programpunkten sänds också digitalt via Youtube Länk till annan webbplats. samt spelas in.

> Här finns evenemanget på Facebook Länk till annan webbplats.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!