Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Statens medieråds höjdpunkter under 2021

Positionen som expertmyndighet stärktes genom rollen som nationell koordinator för medie- och informationskunnighet och upprättandet av ett svenskt Safer Internet Centre. I årsredovisningen för 2021 summeras Statens medieråds verksamhet.

Barn utomhus som tittar ned i mobil. 

Under 2021 bildade Statens medieråd tillsammans med Bris ett svenskt Safer Internet Centre. Foto: Jessica Gow.

2021 var ett händelserikt år för Statens medieråd. I myndighetens årsredovisning redogörs bland annat för lanseringen av rapporten Ungar & medier 2021 — Sveriges största statistiska undersökning av barns och ungas medievanor — och MIK Sveriges kunskapsbank, med cirka 1500 pedagogiska resurser.

— Tillsammans med ett växande antal partner i det nationella nätverket
för stärkt medie- och informationskunnighet har Statens medieråd genomfört viktiga insatser det gångna året. Ett konkret steg har varit lanseringen av kunskapsbanken, säger Anette Novak, dirkektör för Statens medieråd.

Sveriges Safer Internet Centre

Under 2021 bildade myndigheten tillsammans med Bris ett svenskt Safer Internet Centre. Inom programmet genomfördes bland annat Safer Internet Day den 9 februari med t.ex. ett webbinarium om risker på nätet och hur dessa kan motverkas.

- När vi summerar barns medievardag 2021 noterar vi en rad obehagliga
fenomen, vissa delvis nya. Parallellt har också frågorna om barns rätt till
trygghet på nätet märkts alltmer i det allmänna samtalet. Statens
medieråd är idag en stabil myndighet med potential att spela en nyckelroll i
Sveriges arbete med att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare, säger Anette Novak.

Fler höjdpunkter från Årsredovisning 2021

 • AI-projekt om potentiellt skadligt medieinnehåll
  Som en del av ett projekt med Linköpings universitet – finansierat av Vinnova– lär Statens medieråds filmgranskare en AI- modell att identifierapotentiellt skadligt innehåll och bedöma åldersgränser för korta filmsekvenser.
 • Nationella nätverket för MIK växer
  MIK Sverige, det nationella nätverket för aktörer som arbetar med medieoch informationskunnighet, växer ytterligare med Skolverket och Sveriges kommuner och regioner, SKR.
 • Statens medieråds webbplats i ny version
  Från och med april 2021 är det möjligt att ansöka om granskning av filmframställningar via webbplatsen, som också har en ny design och struktur.
 • Mäta medie- och informationskunnighet i befolkningen
  Nordiska ministerrådet beslutar att stötta Statens medieråds initiativ att
  utveckla en metod för att mäta medie- och informationskunnigheten i de
  nordiska ländernas befolkningar. Initiativet är ett samarbetsprojekt mellan mediemyndigheter i samtliga nordiska länder.
 • Ny rapport sprider kunskap om sharenting
  När vårdnadshavare delar bilder och uppgifter om barn på internet har det kommit att kallas för sharenting. Rapporten heter Juridiken bakom sharenting.
 • Minilektioner i MIK en del av demokratijubileet
  Medie- och informationskunnighet är en förutsättning för ett aktivt
  medborgarskap – därför bidrar Statens medieråd till det svenska demokratijubileet genom att ta fram de första 50 av 100 korta lektioner i MIK, designade för att spridas i sociala medier. Lektionerna är ett samarbete mellan myndigheten och kommittén Demokratin 100 år.
 • Pedagogiska filmer om upphovsrätt
  Statens medieråd har tillsammans med Patent- och registreringsverket tagit fram en serie filmklipp med frågor och svarom upphovsrätt som riktar sig till barn i mellanstadie- och högstadieåldrar. Se programserien Lilla upphovsrättsfrågan.

> Läs hela Årsredovisning 2021 här

UPPDRAG STATENS MEDIERÅD

Statens medieråd ska verka för att stärka barn och unga som medvetna
medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten ska följa medieutvecklingen när det gäller barn och unga samt sprida
information och ge vägledning om barns och ungas mediesituation.
Myndigheten ska fastställa åldersgränser för film som är avsedd att visas
för barn under 15 år enligt lag (2010:1882) om åldersgränser för film som ska
visas offentligt.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!