Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Värdefullt att bidra till Ungar & medier 2023

Nu i dagarna får sammanlagt 18 000 barn och föräldrar i Sverige en inbjudan från Statistiska centralbyrån (SCB) att besvara enkäter som ska bli underlag till tre rapporter om medieutvecklingen bland barn och unga. Deltagarna får ett unikt tillfälle att bidra med värdefull kunskap till den serie av rapporter som Statens medieråd arbetat med sedan 2005. Ju fler som skickar in sina svar, desto säkrare blir resultatet!

Baby tittar på kanin i mobil.

2023 återkommer även bland annat Statens medieråds rapport Småungar & medier. Foto: Shutterstock.

Barn i alla åldrar från 0 till 18 år omfattas av undersökningen. Totalt är det fem enkäter som riktas till barn 0—4 år, 5—8 år, 9—12 och 13—18 år, delvis med olika frågor till olika åldrar. Föräldrar svarar för barn under 9 år, och även föräldrar till äldre barn får en enkät som handlar om deras egen oro, uppfattningar och funderingar kring barns medieanvändning.

Värdefullt att svara

Frågorna handlar exempelvis om vilka digitala verktyg den unga medieanvändaren har tillgång till, hur mycket de används och till vad. Svaren är anonyma och används för att ge en samlad analys av barns och ungas medieanvändning.

Resultatet kommer bland annat att bli 2023 års versioner av rapporterna Småungar & medier (omfattar barn upp till 8 års ålder), Ungar & medier (omfattar barn i åldern 9—18 år), samt Föräldrar & medier (beskriver hur föräldrar ser på olika medier och på barns medieanvändning, mest i allmänhet, inte bara det egna barnets).

Dessa blir de senaste i en lång serie rapporter med samma namn som genomförts ungefär vartannat år sedan 2005 av Statens medieråd (Medierådet fram till 2011). Den senaste datainsamlingen 2020 var en mer begränsad Corona-special på grund av pandemin, men övriga år har alla tre rapporterna publicerats.

Rapporterna följer den sammantagna medieanvändningen bland barn och unga över lång tid, vilket få andra undersökningar i Sverige gör. 

Kan påverka politiken

Statens medieråd har ett uppdrag från regeringen att följa medieutvecklingen bland barn och unga, vilket gör att Ungar och medier-rapporterna i förlängningen också kan fungera som beslutsunderlag för mediepolitik, barn- och ungdomspolitik och liknande.

Genom rapporterna kan vi ta del av de stora förändringstrenderna. Exempelvis den senaste Ungar & medier (2021) visade att det skett stark ökning av mobilanvändningen för främst barn 9—13 år under de senaste tio åren. År 2020 var den dagliga mobilanvändningen vid 11 års ålder i princip 100 procent. Bland nioåringarna hade de dagliga användarna ökat från cirka 20 procent i början av 2010-talet till 85 procent 2020.

Ökning av unga på sociala medier

Senaste Ungar & medier-rapporten visade att sju av tio barn i åldern 9—12 år använde sociala medier, vilket var en ökning från 2018 med 11 procentenheter. 95 procent av tonåringarna har använt sociala medier ända sedan 2016.

Tilliten till de etablerade medierna fortsatte att vara förhållandevis hög bland unga medieanvändare. I alla åldersgrupper var förtroendet för etablerade nyhetsmedier, i synnerhet public service, avsevärt högre än för nätforum som Flashback och sociala medier; det gällde såväl 2018 som under Coronapandemin 2020.

Viktigt att många svarar på enkäterna

De 18 000 barn/föräldrar som nu får enkäten har möjlighet att bidra till gemensam, gedigen kunskap om barns och ungas medievanor över lång tid.

Ju fler som skickar in sina svar, desto säkrare blir resultatet.

Varför är det viktigt att svara om man har fått en inbjudan att besvara enkäten i sin brevlåda?

— Statistiska centralbyrån gör ett så kallat obundet slumpmässigt urval från folkbokföringsregistret av vilka barn och föräldrar som ska få enkäten. Det är det bästa sättet att göra urval på om man vill ha resultat som är representativa för Sverige, säger Yvonne Andersson, ansvarig analytiker på Statens medieråd.

— Men om inte tillräckligt många svarar blir resultaten ändå inte representativa. Då riskerar vi, och våra beslutsfattare, att få en skev uppfattning om barns och ungas medieanvändning.

Fakta Ungar & medier, Småungar & medier, Föräldrar & medier

  • Ungar & medier, Småungar & medier samt Föräldrar & medier är Sveriges största statistiska undersökning av medieutvecklingen bland barn och unga.
  • Rapporterna kommer ut ungefär vartannat år och produceras och ges ut av Statens medieråd/Medierådet sedan 2005.
  • Undersökningarna bygger på enkäter med barn i olika ålderskategorier samt föräldrar.
  • Urval och datainsamling görs av Statistiska centralbyrån, SCB.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!