Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Världsdagen för psykisk hälsa

Frågor som rör psykisk hälsa och välbefinnande ska vara lika prioriterat för alla. Det slås fast på Världsdagen för psykisk hälsa, som infaller 10 oktober. Statens medieråd gör kontinuerligt undersökningar kring unga, medier och psykisk hälsa. Här kan du ta del av myndighetens rapporter på området.

Ung man med mobil ensam på bänk. 

Statens medieråd har tidigare släppt rapporten Suicidkommunikation på digitala plattformar: En forskningsöversikt, med fokus på självmord, internetbaserad kommunikation om självmord och hur självmordsnära individer kan identifieras på nätet. Bild från rapporten. Foto: Shutterstock.

Under årets upplaga av Världsdagen för psykisk hälsa, World Mental Health Day, läggs tonvikten på att frågor som rör psykisk hälsa och välbefinnande ska vara lika prioriterat för alla.

I samband med dagen pekas ett flertal utmaningar i Sverige ut av Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats., som har en central roll i att stödja det främjande och förebyggande arbetet inom psykisk hälsa och suicidprevention:

 • En hög andel av befolkningen rapporterar psykiska besvär.
 • Det finns stora ojämlikheter i alla aspekter av psykisk hälsa bland annat baserat på ålder, kön och socioekonomi.
 • Antalet självmord, inte minst bland unga vuxna, och det stigma som är kopplat till psykisk ohälsa.
 • Aktuella händelser i omvärlden.

Regeringsuppdrag och ny rapport

Statens medieråd ska i enlighet med ett pågående regeringsuppdrag bidra med underlag till den kommande svenska nationella strategin på området psykisk hälsa och suicidprevention. Uppdraget leds av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, med slutredovisning 1 september 2023.

Statens medieråd gör kontinuerligt undersökningar kring unga, medier och psykisk hälsa. Senare i år släpper myndigheten en ny rapport på området baserad på enkätdata insamlad under hösten 2020.

Fakta Världsdagen för psykisk hälsa

Den 10 oktober varje år infaller Världsdagen för psykisk hälsa, World Mental Health Day Länk till annan webbplats.. Syftet med dagen, som Världshälsoorganisationen (WHO) står bakom, är att öka medvetenheten om frågor kopplade till psykisk hälsa i hela världen.

Fakta Nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att lämna ett underlag för en ny nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Eftersom psykisk hälsa berör hela samhället, ingår totalt 26 myndigheter och flera andra aktörer i uppdraget, däribland Statens medieråd. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen ska slutredovisa uppdraget till regeringen senast 1 september 2023, genom ett samlat förslag till strategi med mål, prioriteringar och indikatorer för uppföljning.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!

 • Omslag: rapporten Unga, medier och psykisk ohälsa

  Unga, medier och psykisk ohälsa

  En rapport om svenska ungdomars självskattade psykiska välbefinnande i relation till deras medieanvändning. Rapporten visar...

  Hälsa och välmåendeMyndigheter och organisationer Universitet och högskolor VuxnaRapporter och undersökningar
 • Omslag till rapporten Ungar & medier 2021. På omslaget syns en flicka som tittar ner i en mobiltelefon. Foto: Jessica Gow/TT

  Ungar & medier 2021

  Ungar & medier är Sveriges största statistiska undersökning av barn och ungas medievanor. Årets upplaga av rapporten...

  Samhälle och demokrati Sociala medierMyndigheter och organisationer Universitet och högskolor VuxnaRapporter och undersökningar