Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Allt mörkare karta för pressfriheten

När Pressfrihetens dag 3 maj fyller 30 år ökar attackerna mot journalister i världen samtidigt som journalistiken undergrävs på ett sätt som aldrig tidigare skådats, enligt organisationen Reportrar utan gränser (RSF).

Karta över pressfriheten 2023

Kartan över pressfrihetens tillstånd i världen blir allt mörkare. Källa: Reportrar utan gränser.

RSF:s pressfrihetsindex för 2023 Länk till annan webbplats. visar att situationen är problematisk, svår eller mycket svår i drygt sju av tio länder, av de 180 man följer. Pressfriheten är bra eller tillfredsställande i knappt tre av tio. Grönt = bra är det endast i 14,4 procent av länderna — alla dessa ligger i Nordeuropa. I Amerika finns inget grönt land längre, då Costa Rica Länk till annan webbplats. rasat från plats 8 till 23.

Sverige halkar ned

Norge ligger för sjunde året i rad på första plats i indexet, medan Irland har tagit andraplatsen och petat ned Danmark till tredje plats. Sverige har därmed halkat ned från en tredje- till en fjärdeplats. Enlige RSF:s analys är skälet att den nya grundlagen Länk till annan webbplats. påverkar sekretessen för journalisternas källor.

I pressfrihetsindex hittar vi allra sist Norkorea, näst sist Kina, som följer efter Vietnam.

"Ökad aggressivitet och desinformation"

Det som enligt RSF:s generalsekreterare Christophe Deloire utmärker dagens pressfrihetsindex är de enorma svängningar som i sin tur är resultat av en ökad aggressivitet från myndigheters sida i många länder och en allmänt växande fientlighet mot journalister: "De oförutsägbara svängningarna är också en konsekvens av ... en marknad som producerar, distribuerar och tillhandahåller verktyg för desinformation."

Politiska aktörer sprider desinformation

I två tredjedelar av de länder som indexet analyserar rapporterade en majoritet av enkätsvaren att politiska aktörer ofta, eller systematiskt, är delaktiga i massiva desinformations- eller propagandakampanjer.

Slutsatsen är generellt att kvalitetsjournalistiken — och journalistiken som sådan — manipuleras och undergrävs "på ett sätt som aldrig tidigare skådats".

Ökad propaganda och förbud mot fria medier har flyttat Ryssland Länk till annan webbplats. ytterligare nio platser nedåt i 2023 års index, till 164 av 180. Efter Ryssland finner vi Turkiet Länk till annan webbplats. (165).

Nedgångar i Afrika och Amerika

Några av 2023-indexets största nedgångar syns i Afrika. Senegal (104) som fram till nyligen var en föregångare på kontinenten har fallit 31 platser. Tunisien (121) har rasat 27 snäpp. I Latinamerika står Peru (110) för ett ras med 33 platser. I Europa har Tyskland (21) fallit fem platser på grund av ökat våld mot journalister, och Grekland (107) fortsätter att ha sämst ranking i Europa.

"AI orsakar förödelse i medievärlden"

RSF pekar också på utvecklingen av artificiell intelligens, som enligt organisationen orsakar ytterligare förödelse i
medievärlden. Bland annat nämns spridningen av AI-tillverkade, falska foton. AI sammanställer också information "där principerna om korrekthet och tillförlitlighet är åsidosatta".

793 journalister mördade eller utsatta i år

Sedan januari i år har sex journalister och en mediemedarbetare mördats i världen. Just nu sitter 570 personer i fängelse Länk till annan webbplats., varav 82 sedan 1 januari i år, på grund av att de är journalister eller arbetar med medier. 2022 mördades 59 journalister.

Totalt i år har 793 journalister fallit offer för övergrepp, alltså antingen mördats, tagits som gisslan, fängslats eller försvunnit. Flest fall hittar vi i Kina (106) Myanmar (80), Iran (54), Belarus (46), Vietnam (43) och Turkiet (35).

Medie- och informationskunnighet viktig del

I en intervju för ett år sedan här på hemsidan underströk Ulla Carlsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, att medie- och informationskunnighet är en mycket viktig del i arbetet för att stärka yttrande-, informations- och pressfriheten i världen.

– Vi ser ett medie- och informationskrig med censur, desinformation och påverkanskampanjer samt inskränkningar av yttrandefriheten från båda håll. I Ryssland är den ännu mer begränsad än tidigare. Medier slås ut, sa Ulla Carlsson 2022.

I det läget är extra viktigt att man pratar om just pressfrihet och yttrandefrihet, menade hon.

Här på hemsidan kan du ta del av mer information om medie- och informationskunnighet (MIK). Statens medieråd koordinerar nätverket MIK Sverige.

Fakta: Pressfrihetens dag

År 1993 tillkännagavs 3 maj som Pressfrihetens dag av FN:s generalförsamling. Samma datum varje år observerar Förenta nationerna och Unesco Världsdagen för pressfrihet Länk till annan webbplats..

Fakta: Pressfrihetsindex

Organisationen Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex Länk till annan webbplats. bedömer årligen, sedan 21 år tillbaka, situationen för pressfrihet och möjligheter att arbeta som journalist i 180 av världens länder och territorier.

Fakta: Medie- och informationskunnighet

Medie- och informationskunnighet, MIK, handlar bland annat om att:

  • förstå mediernas roll i samhället
  • kunna finna, analysera och kritiskt värdera information
  • själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!