Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Barnpaneler viktigt för filmgranskarna

Statens medieråd ska ta vara på barns erfarenheter och så arbetar inte minst filmgranskarna. “Vi lyssnar på barns erfarenheter”, säger Francisca Benavente, filmgranskare och barnrättsansvarig på Statens medieråd, nyligen hemkommen från Barn och ungdoms-filmfestivalen BUFF Malmö.

Filmgranskare på BUFF

Statens medieråd besöker BUFF Malmö tidigare i mars. Francisca Benavente i mitten tillsammans med kollegor.

Barnpaneler utgörs av en grupp barn som ser på en film tillsammans med filmgranskare och sedan samtalar med filmgranskarna om filmen. Det handlar om att tillvarata barns egna erfarenheter, filmvanor och synpunkter. Barnpaneler görs i kompetensutvecklande syfte men också på grund av (utifrån) myndighetens instruktion att tillvarata barns och ungas erfarenheter.

- Det har kommit att bli ett av granskningsverksamhetens tre ben. Vi har en barnkompetens. Vi tar till oss forskning om barns upplevelser av film. Och vi lyssnar till barns erfarenheter genom barnpaneler. Så man skulle kunna säga att barnpaneler även har ett rättsäkerhetssyfte. Vi lyssnar på barns egna upplevelser, eftersom de är de vi ska tänka på när vi sätter åldersgränser och inte till exempel föräldrarna. Barnpaneler är en kvalitetssäkring, berättar Francisca Benavente.

En utarbetad metod

Statens medieråds filmgranskare har i genomsnitt en barnpanel per år. Under åren har erfarenheterna växt och metoden förändrats på grund av att filmgranskarna har blivit säkrare i sina roller.

- Vi har en metod som vi har arbetat fram. Vi träffar barnen, berättar om oss på myndigheten och tittar på filmen tillsammans för att sedan prata utifrån ett antal hypoteser som vi tror och har tänkt på. I början när vi hade barnpaneler var det mycket fokus på att inhämta information men med åren har vi insett att det mer värdefulla är att föra en dialog och att samtalet är förutsättningslöst utifrån vad barnen berättar. Från att vara informationsinhämtning har det utvecklats mer till en dialog. Det är inte lika styrt men vi har alltid en idé om vad samtalet ska handla om.

När samtalen med barnen är klara så sammanfattas barnens svar av filmgranskarna. De försöker ringa in vad barnen har sagt och titta på hur barnens tankar hänger ihop med filmgranskarnas hypoteser. De slutsatser som går att dra utifrån panelerna lever ofta vidare länge.

- Vi tar upp paneler ofta när vi jobbar i vardagen: ”Kommer ni ihåg den här panelen, 11-åringarna tänkte så här om skilsmässor.”

Första barnpanelen sedan före pandemin

Tidigare i mars åkte filmgranskarna på Statens medieråd för att närvara på den årliga barn och ungdoms-filmfestivalen BUFF Malmö. Ett syfte med resan var att berätta för filmindustrin om myndighetens arbete med åldersgränser men framför allt att ta del av barn och ungas erfarenheter genom att ha barnpaneler om filmerna de såg.

Det var den första barnpanelen om film sedan före pandemin. De är just nu mitt i processen med att sammanställa resultatet från panelerna, men Francisca Benavente berättar kort om några av sina intryck.

- Man kan aldrig som vuxen veta vad barn vill ha, eller inte vill ha. Vad som kommer att beröra eller inte. Vad som är roligt eller inte. Därför är det viktigt med festivaler som presenterar en annan typ av film som riktar sig till barn och innehåller teman som vi ofta diskuterar. Till exempel 11-åringar, vi tycker ju de är små, men de har en ganska god förmåga att formulera sig kring det de har sett. Det fanns mycket nyanser i det de hade att säga och också, att de ofta vill uttrycka sig om man lyssnar.

Fakta: Filmgranskning

Statens medieråd granskar och fastställer åldersgräns för film som ska visas offentligt. Här kan du läsa mer om åldergränser för film.

2021 publicerade Statens medieråd en rapport, "Barn, filmer och åldersgränser". I rapporten beskrivs hur arbetet med att tillvarata barns erfarenheter genom barnpaneler går till och hur detta omvandlas till kunskap som implementeras i filmgranskningsarbetet. Rapporten beskriver också svensk filmgransknings historia.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!