Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

ECPAT:s hotline fångar upp sexuella övergrepp mot barn

ECPAT erbjuder unga hjälp med att ta ned nakenbilder som lagts upp på nätet. Till organisationens hotline, som ingår som en del i Safer Internet Centre Sverige, kan både sexuell exploatering och sexuella övergrepp mot barn anmälas anonymt.

— Just spridningen på nätet får förödande konsekvenser. För många offer lämnas kvar med en känsla av att övergreppet aldrig tar slut, säger Linda Wijkström, projektledare vid ECPAT.

Almedalen med scenen i bakgrunden

Linda Wijkström, projektledare vid ECPAT för Safer Internet Centre Sverige. Fotograf: Pressbild, ECPAT.

I drygt 15 år har ECPAT Sverige drivit den hotline som numera även ingår som en del i Safer Internet Centre Sverige. Just samverkan har ECPAT även sedan tidigare stor erfarenhet av, då detta är en viktig grundförutsättning både för att kunna identifiera barn som utsätts för sexuella övergrepp samt för att kunna lagföra förövare. Sedan flera år tillbaka finns ett brett internationellt samarbete med nationella hotlines, där sexuella övergrepp och sexuell exploatering av barn kan anmälas anonymt. I vissa länder står ideella organisationer som ECPAT bakom, i andra fall någon myndighet.

Safer Internet Centre Sverige ska trygga barn och unga på nätet. Vad krävs av vuxenvärlden för att det ska ske?

— Lyssna och bli inte arg är det råd vi brukar ge till vuxna. Och det är även viktigt att prata med barn tidigt om vad man tyvärr kan råka ut för och möta på nätet. Istället för att enbart sätta en mobil eller platta i barns händer är det rimligt att ge barn verktyg att hantera den digitala verkligheten. Dessutom är det viktigt att inte minst skolan belyser varje individs egna ansvar. Sprids det nakenbilder i en skolchatt är det inte bara elakt att dela bilderna vidare utan också en handling som kan vara olaglig. Slutligen behöver bilden av den typiska förövaren också bli mindre stereotyp.

Hur fungerar er hotline i praktiken?

— Fokus för ECPAT när en anmälan kommer in är alltid att hjälpa barn att komma ur en övergreppssituation och förstås att se till att misstänkta brott anmäls samt att bilder eller filmer av övergrepp tas ner från nätet. Vem som helst kan vända sig anonymt till oss dygnet runt för att tipsa om ett misstänkt sexuellt övergrepp eller exploatering av barn. Det kan handla om något man har sett på nätet eller om något man kommit i kontakt med i sin vardag eller i samband med en resa.

Varför är det viktigt att erbjuda anmälaren anonymitet?

— Anledningen är att det sänker tröskeln för att människor ska våga anmäla. Ibland kan det ju vara så att någon sett misstänkt material i samband med eget surfande på nätet. Andra kan ändå vara rädda för att själva bli misstänkta för något brott om de gör en anmälan. Dessutom finns det ju länder där människor inte känner sig helt trygga med att vända sig till polisen av olika skäl. Därför är det oerhört viktigt att erbjuda full anonymitet. För vi vill ju kunna hjälpa så många utsatta barn som möjligt ur en övergreppssituation.

Vad gör ni konkret när en anonym anmälan kommer in?

— Om materialet som inkommit med anmälan finns lagrat på en server i Sverige skickar vi först ett ärende till polis. Därefter skickar vi det till serverägaren för att få materialet nedtaget. Om materialet däremot finns på en server utomlands kontaktar vi det specifika landets hotline, som tar ärendet vidare med lokal polis och serverägare. Dessutom kontaktar vi alltid Interpol, vars utredare identifierar i snitt sju barn per dag. Bland annat med hjälp just av de bilder och filmer som de får in med barn som utsätts för övergrepp.

På vilket sätt arbetar ni med att ta ner material från nätet?

— Vi gör allt vi kan för att de bilder eller filmer som vi får kännedom om och som rör sexuella övergrepp på barn tas ner från nätet. Detta oavsett om barnet är identifierat eller inte. Sedan erbjuder vi dessutom alla under 18 år hjälp med att försöka ta ned nakenbilder eller avklädda bilder som lagts upp eller spridits på nätet mot ens vilja. Det går att vara anonym i den kontakten med oss, men vi måste förstås ha tillgång till bilden eller filmen som sprids, eller en länk till sidan där den sprids. Den stora mängden övergreppsmaterial på nätet innebär att det inte räcker att arbeta reaktivt med att ta emot tips från allmänheten och andra hotlines. Det kräver också ett proaktivt arbete. Därför arbetar vi även i ”Projekt Arachnid” som är en databas, plattform och en så kallad ”webbcrawler”, som söker efter känt övergreppsmaterial på barn och hjälper till att ta bort det. Under 2022 bedömde analytikerna vid ECPATs hotline nästan 480 000 bilder.

Hur vanligt är det att tipsen ni får in rör övergrepp någon sett på nätet?

— Mycket vanligt. Samtidigt är det viktigt att inte glömma bort att det som anmäls som rör ”nätet” ju faktiskt kan handla om ett fysiskt övergrepp som har blivit dokumenterat och inget annat mer ”abstrakt”. Och just det faktum att övergreppet sedan sprids på nätet får enorma konsekvenser för barnet. Det upplevs som en dubbel kränkning och många lämnas kvar med en känsla av att övergreppet liksom aldrig tar slut.

Hur många anmälningar kommer in årligen via er hotline?

— Vi tog emot ungefär 3 500 anmälningar 2022. Men sedan kan förstås varje anmälan handla om allt från en till flera hundra olika bilder eller filmer av lika många olika barn. Som regel är det också ofta oklart vilken nationalitet barnet har eller var övergreppet kan ha ägt rum. Därför är Interpools centrala arbete med identifiering oerhört viktigt för att vi framgångsrikt ska kunna identifiera de här barnen.

Fakta: ECPAT Sverige

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Organisationen grundades 1990 i Thailand efter att sexuell exploatering av barn uppmärksammats som ett problem i Sydostasien. ECPAT Sverige är självständig medlem i ECPAT International och ingår i ett globalt nätverk med 123 organisationer i 104 länder.

Långsiktiga mål är bland annat att barn inte ska förekomma i övergreppsmaterial på nätet, att barn som exploateras sexuellt ska identifieras och upptäckas samt att barn ska ha ett fullgott skydd i svensk lagstiftning mot sexuell exploatering.

Om du vill anmäla något som du tror kan vara misstänkt sexuellt exploaterat material av barn, kontakta ECPAT Hotline via ecpat.se/hotline Länk till annan webbplats..

Fakta: Safer Internet Centre Sverige

Safer Internet Centre Sverige arbetar med att öka barns trygghet på nätet genom att ge kunskap och stöd till barn och unga, vårdnadshavare och professionella. Verksamheten består av tre delar:

  • Ett kunskapscenter (Statens medieråd) som tar fram och sprider information om frågor kopplade till barns och ungas trygghet på nätet.
  • En stödlinje (Bris) dit barn kan vända sig för att få stöd om bland annat frågor kopplade till utsatthet på nätet. Vuxna kan vända sig till stödlinjen för vuxna om barn.
  • En rapporteringsfunktion/hotline (ECPAT) tar emot tips på alla former misstänkta sexuella övergrepp och exploatering av barn. ECPAT utreder inte utan skickar tipsen efter granskning vidare till Polisen.

Mer från Statens medieråd

  • Deltagare under Safer Internet Day

    Safer Internet Day 2023

    Hur kan du arbeta med barnkonventionen och barns rättigheter på nätet? Nu kan du se vårt gemensamma webbinarium från Safer...