Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Erfarenhetsutbyte lyfter satsning för tryggare internet

Ett viktigt fokus för Safer Internet Centre Sverige är det internationella utbytet. Vid nätverket Insafes möte i Wien tidigare i våras låg fokus på särskilt sårbara grupper av barn och unga. Dessutom lyftes vikten av ökad delaktighet av barn och unga i arbetet för ett tryggare internet.

Annika Engström, Kristin Frilund och Idah Klint i Wien

Från vänster: Annika Engström, projektledare på Statens medieråd, Kristin Frilund, ansvarig för institutionella partners på Bris och Idah Klint, tillförordnad chef för operativa avdelningen på Statens medieråd. Pressbild.


— Att dela goda exempel men även utmaningar i arbetet är värdefullt, säger Annika Engström som projektleder Safer Internet Centre Sverige och som var på plats vid det europeiska nätverket Insafes konferens i Wien.

— Vi vet att i Sverige är olika grupper av barn och unga särskilt utsatta på nätet – men även i verkliga livet. Den bilden bekräftas av representanter från andra EU-länder, som under konferensen delade med sig av exempel på material och verktyg som tagits fram för att öka kunskapen kring olika gruppers behov och utsatthet. Vi inom Safer Internet Centre Sverige kunde samtidigt dela med oss av våra erfarenheter och berätta att vi nyligen släppt ett antal rapporter som lyfter psykisk ohälsa samt rasism och hatbrott på nätet, tillägger hon.

Safer Internet Centres finns i samtliga EU-länder och delfinansieras av EU-kommissionen. Statens medieråd driver Safer Internet Centre Sverige tillsammans med barnrättsorganisationerna Bris och ECPAT.

För Statens medieråd handlar insatsen främst om att koordinera arbetet samt om att erbjuda kunskap i form av expertis och rapporter inom området. ECPAT driver inom ramen för satsningen en hotline, där allmänheten anonymt kan lämna tips om exempelvis sexuella övergrepp på nätet, och Bris driver en stödlinje.

Ungas delaktighet viktig del

Insafe är ett nätverk för aktörer som är antingen ”kunskapscentrum” eller ”stödlinjer” inom Safer Internet Centres, så från Sverige deltar Statens medieråd och Bris vid dessa möten. Kopplat till nätverket finns även en webbaserad portal kallad BIK-portalen (Better Internet for Kids) Länk till annan webbplats. där alla Safer Internet Centres delar med sig av rapporter, material och verktyg. Portalen är öppen för alla att ta del av.

På konferensen var även unga från olika länder på plats och berättade om deras erfarenheter av att vara ”ungdomsambassadörer” och de höll även workshops med deltagarna. Barn och ungas delaktighet är en viktig del inom alla Safer Internet Centres.

— Inom Safer Internet Centres arbetar samtliga aktörer på olika sätt med barn och ungas delaktighet och när det gäller specifikt för oss i Sverige planerar vi just nu för ett ungdomsevenemang under Almedalsveckan som är skapat av, med och för unga. Det ska bli väldigt roligt, säger Annika Engström.

Fakta: Safer Internet Centre Sverige

Safer Internet Centre Sverige arbetar med att öka barns trygghet på nätet genom att ge kunskap och stöd till barn och unga, vårdnadshavare och professionella. Verksamheten består av tre delar:

  • Ett kunskapscenter (Statens medieråd) som tar fram och sprider information om frågor kopplade till barns och ungas trygghet på nätet.
  • En stödlinje (Bris) dit barn kan vända sig för att få stöd om bland annat frågor kopplade till utsatthet på nätet. Vuxna kan vända sig till stödlinjen för vuxna om barn.
  • En rapporteringsfunktion/hotline (ECPAT) tar emot tips på alla former misstänkta sexuella övergrepp och exploatering av barn. ECPAT utreder inte utan skickar tipsen efter granskning vidare till Polisen.

Fakta: Statens medieråd

Statens medieråd är en myndighet som verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten är ett kunskapscentrum om barns och ungas medieanvändning, samt för medie- och informationskunnighet. Statens medieråd koordinerar EU-projektet Safer Internet Centre Sverige.

Mer från Statens medieråd