Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Fokus på barns rättigheter online

Safer Internet Centre Sverige lyfter under Almedalsveckan barns och ungas rättigheter som medarrangör på Barnrättstorget. Syftet är att uppmärksamma hur Sverige framgångsrikt kan arbeta för att barn och unga ska vara trygga på nätet.

Almedalen med scenen i bakgrunden

Almedalen med scenen i bakgrunden. Fotograf: Malin Ericsson/Region Gotland

Safer Internet Centres finns i samtliga EU-länder och delfinansieras av EU-kommissionen. Statens medieråd driver Safer Internet Centre Sverige tillsammans med barnrättsorganisationerna Bris och ECPAT.

Under Almedalsveckan 2023 kommer vi att arrangera två seminarier för att på olika sätt uppmärksamma barns och ungas rättigheter på nätet. Det berättar Annika Engström, projektledare vid Statens medieråd.

— Under ett av våra seminarier kommer unga att ställa frågor till vuxna experter. Det arrangeras för unga på Gotland samt unga som besöker Almedalen och ska bli spännande att följa, säger hon.

Pressbild på Annika Engström

Annika Engström projektleder satsningen Safer Internet Centre Sverige. Pressbild: Statens medieråd.

Vill få upp viktiga frågor på agendan

Det andra seminariet har fokus på att kommunicera att det finns ett Safer Internet Centre i Sverige samt vad satsningen egentligen handlar om.

— Vi kommer att lyfta fram vad barn och unga själva berättar om sina digitala liv, samt vad som behöver göras ytterligare för att öka kunskapen kring de aktuella frågorna hos vuxna, professionella och barnen själva, berättar Annika Engström, som hoppas att Safer Internet Centre Sverige med sin medverkan i Almedalen lyckas nå ut till beslutsfattare och andra professionella som arbetar med barn.

— Vi vill att frågan om barns rättigheter på nätet hamnar på agendan. Dessutom kan det inte nog betonas att samma rättigheter förstås ska gälla i den digitala miljön som i den övriga världen. Till exempel rätten till information, rätten att uttrycka vad man tycker och rätten att skyddas från hot och våld, säger hon.

Gemensamma kraften en styrka

Representanter från samtliga tre aktörer inom SIC Sverige kommer att finnas på plats i Almedalen och Annika Engström betonar värdet av just denna samverkan.

— Den gemensam kraftsamlingen är verkligen en styrka i arbetet mot barn och ungas utsatthet på nätet. Förutom Almedalen så arrangerar vi dessutom även tillsammans Safer Internet Day som uppmärksammas i alla EU-länder i februari månad varje år samt kan ta viktiga kliv framåt genom vårt erfarenhetsutbyte inom både Sverige och Europa, säger Annika Engström.

 

Safer Internet Centre Sveriges program

 

Vilka är de viktigaste barnrättsfrågorna 2023?

Tisdag 27 juni, kl. 15.00-16.00
Barnrättstorget, Hamnplan, H209

Barnkonventionen är lag i Sverige men ändå finns det barn som inte får sina rättigheter tillgodosedda. Under invigningen av Barnrättstorget diskuterar vi vad som behöver hända för att barns rättigheter och rätt till skydd ska tillgodoses.

Arrangörer: Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Junis, Majblomman, Barnafrid vid Linköpings universitet, Polisens Nationella Avdelning (NOA), Maskrosbarn, SOS Barnbyar, ECPAT Sverige, Brottsoffermyndigheten, Safer Internet Centre Sverige och Erikshjälpen.

Till programpunkten i Almedalskalendern Länk till annan webbplats.

 

För unga är den digitala världen viktig, men när och hur kan unga ta hjälp av vuxna? (13-18 år)

Onsdag 28 juni, kl. 17.00-18.00
Barnrättstorget, Hamnplan, H209

Vi kan alla oavsett ålder bli utsatta för brott, må dåligt och utsättas för kränkningar online. Barn och ungas rättigheter gäller även i den digitala miljön och stöd finns att ta del av – men vad behövs mer? Vilka behov har unga idag när det kommer till att få vägledning i dessa komplicerade frågor?

Safer Internet Centre Sverige riktar sig denna dag i Visby till dig som är mellan 13 och 18 år, men evenemanget är självklart öppet för alla åldrar!

Medverkande:

Huda Omar, moderator och gymnasiestuderande på Gotland
Francisca Benavente, barnrättsansvarig, Statens medieråd
Anna Dorrian Werner, barnrättsjurist, Bris
Sophie Josephson programchef, Ecpat Sverige
Björn Eriksson, gruppchef, Nationellt it-brottscentrum Polisen
Jonathan Hägbom, fritidsledare, Region Gotland

Arrangör: Safer Internet Centre Sverige

Till programpunkten i Almedalskalendern Länk till annan webbplats.

 

Hur kan vi vuxna stärka barns och ungas rättigheter på internet?

Torsdag 29 juni, kl. 13.00-13.45
Barnrättstorget, Hamnplan, H209

Barn och unga har samma rättigheter i den digitala miljön som i den övriga världen – till exempel rätt till information, att uttrycka sin åsikt och att skyddas från hot och våld. Hur kan Sverige framgångsrikt arbeta för att barn och ungas rättigheter ska stärkas i deras digitala vardag?

Medverkande:

Anna-Karin Lindblom, direktör, Statens medieråd
Magnus Jägerskog, generalsekreterare, Bris
Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare, ECPAT
Moderator: Annika Engström, projektledare, Safer Internet Centre

Arrangör: Safer Internet Centre Sverige

Till programpunkten i Almedalskalendern Länk till annan webbplats.

Fakta: Safer Internet Centre Sverige

Safer Internet Centre Sverige arbetar med att öka barns trygghet på nätet genom att ge kunskap och stöd till barn och unga, vårdnadshavare och professionella. Verksamheten består av tre delar:

  • Ett kunskapscenter (Statens medieråd) som tar fram och sprider information om frågor kopplade till barns och ungas trygghet på nätet.
  • En stödlinje (Bris) dit barn kan vända sig för att få stöd om bland annat frågor kopplade till utsatthet på nätet. Vuxna kan vända sig till stödlinjen för vuxna om barn.
  • En rapporteringsfunktion/hotline (ECPAT) tar emot tips på alla former misstänkta sexuella övergrepp och exploatering av barn. ECPAT utreder inte utan skickar tipsen efter granskning vidare till Polisen.

Mer från Statens medieråd