Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Låt barnet styra samtal om krig

Sedan krig brutit ut mellan Israel och Hamas har många barn exponerats för skrämmande bilder. Samtidigt sprids desinformation och hatiska budskap via internet. Enligt experter bör man som vuxen vara lyhörd, saklig, trygg och hoppingivande för att stärka och skydda barnet.

Kvinna talar med barn.

Låt barnet styra samtalet och överför inte din egen oro till barnet, lyder råd från experter. Foto: Astrakan/Scandinav. Personerna på bilden har inget med textens innehåll att göra.

Bilder och information som kan väcka oro och rädsla hos barn sprids via plattformar som används av minderåriga — ofta utan vuxnas närvaro eller vetskap. Även barn som själva inte använder sociala medier kan nås av skrämmande innehåll via kompisars mobiler.

Skrämmande bilder och desinformation

Många barn har sedan förra våren skrämts av information och bilder från Rysslands krig i Ukraina. Efter att krig i dagarna brutit ut mellan Hamas och Israel rapporteras åter, i Sverige, EU och internationellt, om spridning i sociala medier av skrämmande bilder föreställande drabbade människor. Även desinformation, hatbudskap och rasism florerar på internet.

Ungar & medier vittnar om utsatthet på nätet

Sedan 2005 har Statens medieråd genomfört landets största undersökning av barns och ungas medievanor, Ungar & medier. I årets upplaga ställer vi för första gången frågan till barn 9—18 år om de har fått obehagliga bilder på till exempel döda människor från krig, olyckor eller skjutningar i sina sociala medier.

Resultaten visar att, av alla företeelser som representerar utsatthet på nätet, är det just obehagliga bilder i sociala medier som flest barn i alla åldrar råkar ut för. I Ungar & medier 2023 presenteras de huvudsakliga resultaten i undersökningen bland barn och ungdomar i åldern 9–18 år hösten 2022.

Barn har rätt till skydd från skadligt medieinnehåll

Enligt barnkonventionen Länk till annan webbplats., som också är svensk lag, ska barnet ha tillgång till information och material från olika nationella och internationella källor, "särskilt sådant som syftar till att främja dess sociala, andliga och moraliska välmående samt fysiska och psykiska hälsa". Samtidigt ska barnet skyddas mot "information och material som är till skada för barnets välfärd".

När flera krig pågår i världen, och både information och desinformation flödar på ett sätt som är svårt att överblicka, kan det vara bra att veta hur du som vuxen kan prata med barn om sådant som kan verka skrämmande och oroande.

"Låt barnet styra samtalet"

Barn är olika, en del vill fråga mycket om krig och katastrofer, andra vill inte ens tänka på dem. Därför måste du vara lyhörd för barnets behov och vänta in de frågor som kommer upp. Man kan, som Skolverket skriver, lyfta ämnet, men låta barnen styra samtalet.

Det finns också många barn i Sverige som själva har upplevt krig och andra trauman. Skolverket påpekar att du behöver vara särskilt varsam när du pratar med dessa barn och unga, som kan ha ännu större behov av att känna trygghet och tillit när de blir påminda om skrämmande, traumatiska situationer.

Hur kommunicerar jag med barn om krig?

Här följer information med länkar till Statens medieråds hemsida, samt till några andra myndigheters och organisationers hemsidor, med professionella råd om hur du kan kommunicera med barn om krig och kris.

Safer Internet Centre Sverige:

Safer Internet Centre Sverige är en gemensam kraftsamling för barns och ungas trygghet på nätet och består av Statens medieråd, Bris och ECPAT. Inom centret tillhandahåller Bris en stödlinje dit barn kan vända sig för att få stöd om bl.a. frågor kopplade till utsatthet på nätet. Via chatt, mejl och telefon kan barn varje dag, dygnet runt, få information och stöd från Bris kuratorer Länk till annan webbplats.. Om du som vuxen har frågor eller känner oro kan du kontakta stödlinjen för vuxna om barn Länk till annan webbplats..

Skolverket:

Skolverkets råd Länk till annan webbplats. utgår från att

  • anpassa samtal efter ålder
  • ställa öppna frågor om känslor och tankar hos barnet
  • ta oro på allvar
  • inte låta egna känslor ta över
  • hålla fast vid vardagsrutiner.

Det är viktigt att barn och elever får känna trygghet och att vuxna i omgivningen inger hopp.

Skolverket har också en guide till källkritik för lärare Länk till annan webbplats. som kan fungera som en checklista när desinformationen florerar.

Rädda Barnen:

Rädda Barnens psykolog Hanna Thermaenius Länk till annan webbplats. skriver också att du bör låta barnet självt sätta ord på sin oro.

Gå inte in på detaljer om barnet inte frågar.

Ta en paus från nyhetsrapporteringen och be barnet vara försiktigt med vad barnet ser och hör i sociala medier.

Förskoleforum:

Leg psykolog Anna Hellberg Björklund ger råd om de mindre barnen Länk till annan webbplats..

Barnen behöver ... möta lugna och stabila vuxna, som inger en känsla av att läget är under kontroll och att det går att fråga om sådant man undrar över.

Försvarsmakten:

För att du som vuxen ska kunna prata med barn om deras oro har Försvarsmakten tagit fram en lista med råd Länk till annan webbplats., tillsammans med socionomen Marie Angsell på barnrättsorganisationen Bris.

Du behöver ... vara påläst och kunna göra informationen begriplig för barnet. Ett sätt att göra det är att ta del av information tillsammans ...

Unicef:

FN-organet Unicef har sammanställt anvisningar till föräldrar om hur de kan tala med barn om skrämmande händelser i världen Länk till annan webbplats.. Här understryks att du också kan berätta för barn om drabbade människor som klarat sig bra. Som vuxen bör du vara nära barnet i otrygga tider, och också ta vara på dig själv:

Om du är chockerad, tala om för barnet varför du är chockerad och håll inte inne med det. Annars drar barnet sina egna slutsatser, som inte nödvändigtvis överensstämmer med verkligheten.

Mer från Statens medieråd:

Den 24/2 2022, när Ryssland invaderat Ukraina, skrev vi en nyhetsartikel på vår webbplats: Om hur den vuxna kan stötta barn som nås av krigsbilder. Här hänvisar vi bland annat till lektionsmaterial om informationspåverkan, exempelvis en serie i tre delar om bilders betydelse och kritisk bildanalys:

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!