Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Mediemyndigheter allt närmare en sammanslagning

Regeringen beslutade vid sitt sammanträde på torsdagen att uppdra åt Statens medieråd och Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) att förbereda en sammanslagning, som ska vara genomförd 1 januari 2024.

MPRT och SMR möts i Filmhuset

Bilden är från ett möte hösten 2022 på Statens medieråd mellan representanter för ledningen på MPRT och Statens medieråd. Foto: Maria Ripenberg.

Efter utredning om konsekvenserna av en sammanslagning ger regeringen nu myndigheterna i uppdrag att förbereda processen.

"Vi välkomnar regeringens beslut"

— Vi välkomnar regeringens beslut om sammanslagningen och att det avser både Statens medieråds och MPRT:s samtliga uppgifter. Det har länge varit känt att sammanslagningen varit planerad och vi har stått beredda i startgroparna. Nu kan vi konkret påbörja arbetet med att förbereda den nya myndighetens verksamhet tillsammans med våra kollegor på Myndigheten för press, radio och tv, säger Statens medieråds direktör Anna-Karin Lindblom. Hon fortsätter:

— Vi ser fram emot att få arbeta gemensamt med den sammanslagna myndighetens breda uppdrag som ger oss nya förutsättningar att spegla medielandskapet med dess vidd och komplexitet. Frågor om barns och ungas medieanvändning, liksom medie- och informationskunnighet, kommer fortsatt att vara centrala.

Näraliggande uppdrag

Myndigheterna har i dag närliggande uppdrag och uppgifter, till exempel skydd av barn mot skadligt medieinnehåll och spridande av medie- och informationskunnighet. Båda myndigheterna har även, enligt sina regeringsinstruktioner i dag, uppdraget att följa och sprida information om medieutvecklingen i samverkan med varandra. Myndigheten för press, radio och tv ingår exempelvis i nätverket MIK Sverige som organiseras och leds av Statens medieråd och har som mål att sprida medie- och informationskunnighet i hela befolkningen.

Nu ska även riksdagen säga sitt om regeringsbeslutet innan allt är formellt klart för start. Alltjämt återstår exempelvis frågor som lokalisering av, och namn på, den nya myndigheten.

Utredning presenterades i augusti

Planerna på ett eventuellt sammangående offentliggjordes förra våren, och utredningen om sammanslagningen presenterades i augusti. Utredarens bedömning var att en sammanslagning av de två mediemyndigheterna ger bättre förutsättningar att arbeta med omvärldsbevakning, analys och kunskapsspridning inom ett område med förändrade produktions- och konsumtionsmönster för medietjänster.

Fakta: Statens medieråd

  • har funnits sedan 2011.
  • har till uppgift att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan.
  • är ett kunskapscentrum om barns och ungas medieanvändning, samt medie- och informationskunnighet.
  • fastställer åldersgränser för film som ska visas offentligt.

 

Fakta: Myndigheten för press, radio och tv

  • har funnits i sin nuvarande form sedan 2015.
  • arbetar för yttrandefrihet och mångfald på mediemarknaden, där flera röster kommer till tals och att konsumenten ska ha tillgång till ett brett och tillgängligt utbud i radio, tv och nyhetsmedier.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!