Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

MIK en allt starkare gren på FN-trädet

Medie- och informationskunnighet är särskilt viktig i utbildningen av 2000-talets medborgare. Det menar FN-organet Unesco:s generalsekreterare Audrey Azoulay med anledning av den pågående globala veckan för medie- och informationskunnighet.

FN-flagga

Den 24 oktober är det FN-dagen. Foto: Malcolm Haynes/Scandinav

Arbetet för ökad medie- och informationskunnighet växer över hela världen. I dag på FN-dagen, samtidigt som den globala veckan för medie- och informationskunnighet (MIK) pågår, uppmärksammar vi FN-organet Unescos omfattande roll för det globala framväxandet av en starkare medie- och informationskunnighet (MIK) Länk till annan webbplats..

Medie- och informationskunnighet handlar om att stärka människors förmåga att tänka kritiskt, ta vara på sin yttrandefrihet, förstå mediernas roll i samhället och göra informerade val. Området är i ständig utveckling i och med att teknik, medier och vanor förändras snabbt.

MIK centralt för skolan

Medie- och informationskunnighet är inte minst ett centralt ämne för olika områden inom skolundervisningen runt om i världen. Unesco strävar efter att stärka MIK hos lärare, elever samt ungdomsorganisationer. Länk till annan webbplats.Media and Information Literate Citizens: Think critically, Click Wisely” Länk till annan webbplats. är den andra upplagan av Unesco:s modell för läroplaner i medie- och informationskunnighet för lärare och elever.

Internetstiftelsens nyligen presenterade rapport "Svenskarna och internet 2023" Länk till annan webbplats. visar att andelen internetanvändare över 16 år i Sverige nu har ökat till 96 procent. Användningen är stor även bland barn och unga. Den senaste utgåvan av Statens medieråds rapport "Ungar & medier 2023" visar till exempel att var femte sexåring i Sverige har en egen smartphone.

I hela världen är det 62,5 procent av befolkningen som använder internet och 58,4 procent av världsmedborgarna är aktiva på sociala medier.

Allt viktigare färdighet i utbildning

Unescos generalsekreterare Audrey Azoulay menar att arbete med medie- och informationskunnighet blir allt viktigare i takt med internets framväxt och pekar särskilt på vikten av insatser inom utbildningen.

— Med ryktesspridning och förvrängning av fakta har gränsen mellan sant och falskt suddats ut. Detta undergräver själva grunden för våra samhällen och demokratier och sätter liv på spel genom att sprida information om falska läkemedel, ge näring till konspirationsteorier om vaccin samt sprida rasism och hatpropaganda. I denna informationsflod behöver vi fler referenspunkter och mer rationellt tänkande. Det är därför medie- och informationskunnighet är en så viktig färdighet i utbildningen av 2000-talets medborgare, sa hon med anledning av Global Media and Information Literacy Week som pågår 23—31 oktober.

Statens medieråd koordinerar MIK Sverige

Statens medieråd har sedan 2019 regeringens uppdrag att förstärka arbete som bidrar till ökad medie- och informationskunnighet Länk till annan webbplats. hos befolkningen. Vi koordinerar nätverket MIK Sverige, förvaltar MIK Sveriges kunskapsbank och kartlägger utvecklingen på MIK-området i Sverige.

Syftet med nätverket MIK Sverige är att stärka medie- och informationskunnigheten hos alla i den svenska befolkningen.

Fakta:

  • Unesco:s globala roll för medie- och informationskunnighet

FN-organet Unesco stöder initiativ för stärkt medie- och informationskunnighet Länk till annan webbplats. för människor i hela världen. Unesco hjälper beslutsfattare i medlemsstater genom att bland annat formulera nationella strategier och policyer för medie- och informationskunnighet. Man tillverkar även utbildningsmaterial för journalister och beslutsfattare samt ungdomsorganisationer. Unesco understöder forskning om MIK genom ett interkulturellt forskningsnätverk.

Den globala veckan för medie- och informationskunnighet Länk till annan webbplats. firas varje år sedan 2011. Den är tänkt att mobilisera intressenter över hela världen för att öka medvetenheten och den nationella spridningen samt fira de framsteg som gjorts inom medie- och informationskunnigheten för alla.

I år uppmanas världssamfundet att utveckla och stärka initiativen för att främja medie- och informationskunnighet i digitala rum.

Källa: Unesco

  • FN-dagen

24 oktober är internationella FN-dagen.

Statens medieråd ingår från 2024 i Mediemyndigheten

Statens medieråds uppdrag förs 1 januari 2024 över till Mediemyndigheten. Frågor om till exempel barns och ungas medieanvändning kommer därmed att ingå i uppdraget för Mediemyndigheten.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!