Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

MIK-nätverket får fler medlemmar

Flera nya medlemmar har på senare tid anslutit sig till MIK Sverige som samordnas av Statens medieråd. Syftet med nätverket är att stärka medie- och informationskunnigheten .

Johanna Tibblin

- Det är mycket positivt att nätverket växer, säger Johanna Tibblin, projektledare för MIK Sverige. Pressbild: Statens medieråd.

Senast i raden av aktörer att ansluta till nätverket MIK Sverige är Medier och demokrati, som är en nationell samverkansplattform för medieinnovation och samhällsforskning.

— Det är mycket positivt att nätverket växer. Med nya medlemmar berikas det MIK- främjande arbetet ytterligare. Medie- och informationskunnighet är oerhört viktigt i en tid som präglas av pandemi och krig, och där trovärdig och tillförlitlig information ibland kan vara avgörande för vår överlevnad, säger Johanna Tibblin, som är projektledare för nätverket MIK Sverige, i en intervju med Medier och demokrati. Länk till annan webbplats.

Totalt 25 medlemsorganisationer

Två andra nytillkomna medlemmar i MIK Sverige är Universitets- och högskolerådet (UHR) Länk till annan webbplats. samt Svenska Unescorådet Länk till annan webbplats.. Bland de totalt 25 medlemsorganisationerna märks exempelvis Folkbildningsrådet, Internetstiftelsen, Myndigheten för psykologiskt försvar, Skolverket och Utbildningsradion.

Fakta MIK

Medie- och informationskunnighet (MIK) handlar om individens förutsättningar att:

  • förstå mediernas roll i samhället
  • kunna finna, analysera och kritiskt värdera information
  • själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier.

MIK handlar bland annat om begrepp som källkritik och källtillit, digital kompetens och integritet, men också om mycket mer än så. MIK är avgörande för ett aktivt medborgarskap och är ett område i ständig utveckling, eftersom teknik och medieanvändning ständigt förändras.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!