Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Nytt uppdrag kring digital medieanvändning och hälsa

Statens medieråd ska samverka med Folkhälsomyndigheten i ett nytt regeringsuppdrag, som handlar om att sammanställa kunskap kring sambandet mellan användning av digitala medier och hälsa hos barn och unga.

Litet barn med mobil

Foto: Shutterstock.

Statens medieråds uppgift blir att, tillsammans med Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats., sammanställa kunskap kring sambandet mellan användningen av digitala medier och effekter på barns och ungas psykiska och fysiska hälsa. I uppdraget ingår att Folkhälsomyndigheten ska ta fram åldersanpassad vägledning och rekommendationer för användning av digitala medier bland barn och unga i åldern 0—18 år.

Folkhälsomyndigheten ska även hämta kunskap och erfarenhet från en rad andra berörda myndigheter, exempelvis Barnombudsmannen, Socialstyrelsen och Skolverket.

Dialog med barn och unga

Tillsammans med Statens medieråd ska Folkhälsomyndigheten enligt uppdraget föra dialog med barn och unga, liksom med andra relevanta aktörer, till exempel civilsamhällesorganisationer, kommuner och regioner. Den kunskap som tas fram ska inte bara spridas till föräldrar, vårdnadshavare och andra berörda vuxna, utan även kommuniceras direkt till barn och unga samt till föräldrar/vårdnadshavare.

"Angeläget uppdrag"

—Uppdraget är angeläget, säger Statens medieråds direktör Anna-Karin Lindblom:

— Användningen av mobiler, internet och sociala medier bland barn och unga har ökat markant över tid. Det finns en rad positiva aspekter med digitala medier. Samtidigt upplever en betydande andel av barn och unga själva att de använder dessa för mycket, och att det inverkar negativt på bland annat sömn, motion och skolarbete. Vi ser också samband mellan psykiska besvär och omfattande användning av internet, mobiltelefon och sociala medier, särskilt bland flickor 9–12 år. Många vuxna i barns närhet söker efter kunskap på området och det är viktigt att statliga myndigheter kan bistå med vägledning för den som efterfrågar det – både till barn och unga själva och till vuxna i barns närhet.

Hänvisar till Statens medieråd

Regeringen hänvisar till resultaten i Statens medieråds rapport Ungar & medier 2021, och vid en presskonferens på fredagen sa socialminister Jakob Forssmed att det handlar om att se på barns och ungas psykiska såväl som fysiska hälsa samt deras kognitiva utveckling. Även föräldrars och vårdnadshavares förhållningssätt till digital medieanvändning är intressant, menade ministern.

Rekommendationer nästa år

Folkhälsomyndigheten och Statens medieråd ska senast den15 juni 2024 redovisa kunskapssammanställningen kring unga, digitala medier och hälsa till Regeringskansliet. Senast den 15 december nästa år ska Folkhälsomyndigheten presentera vad man kommit fram till vad gäller vägledning och rekommendationer. Slutredovisning sker i december 2025.

Statens medieråds samtliga uppgifter kommer att föras över till den mediemyndighet som bildas 1 januari 2024 efter sammanslagningen med Myndigheten för press, radio och tv.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!