Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Om att mäta rasism utan att kränka

Hur mäter man rasism på ett icke-diskriminerande sätt? Detta, och svensk rasregistrering, var temat när Forum för levande historia bjöd in statliga myndigheter till årets första nätverksträff i februari.

Påfågelöga på tistel.

Den internationella dagen mot diskriminering har fjärilen som illustration - en symbol för förändring. Foto: Jens Lindström, Scandinav.

I dag uppmärksammar FN och andra organisationer internationella dagen mot diskriminering med syfte att främja jämlikhet inför lagen.

Att komma till rätta med diskriminering på vetenskaplig väg kräver insamling av data, vilka kan vara känsliga just när det gäller exemplet rasdiskriminering och rasism.

Nyligen anordnade Forum för levande historia en nätverksträff för statliga myndigheter, som uppmärksammade just utmaningarna med att i vetenskapligt syfte mäta rasism utan att vidmakthålla eller skapa ytterligare diskriminering.

Projektledare Mikael Öhman Almén berättade att Forum för levande historia från årsskiftet fått uppdraget att även vara en hbtqi-strategisk myndighet. Frågor om demokrati ska också få ett tydligare utrymme i myndighetens verksamhet och man startar under våren ett demokratinätverk för myndigheter.

Känsligt att mäta rasism

Metoder för att mäta rasism på ett vetenskapligt och icke-diskriminerande sätt är något som kan upplevas som känsligt av vissa grupper i Sverige, inte minst de som har erfarenhet av tidigare statlig rasregistrering. Erfarenheterna av att vara rasregistrerad skapar en skepsis eller rädsla för att även andra former av data kan verka på ett diskriminerande sätt.

De historiska fallen med rasistisk registrering av personer ur olika minoriteter i Sverige belystes av Martin Ericsson, historiker vid Lunds universitet; judar, samer och romer har alla drabbats av rasistisk registrering i Sverige, och mest omfattande och sentida har registreringen av romer varit.

Martin Ericsson menade att antiziganismen länge varit starkt levande bland svenska myndigheter. En "zigenarsektion" med personakter fanns kvar inom Stockholms stads socialförvaltning så sent som fram till 1997 — något som bidragit till en brist på tillit till myndigheter bland romer i Sverige.

Jämlikhetsdata och registerdata

Att mäta rasism, i syfte att kartlägga och motverka den, men utan att konstruera, objektifiera, reproducera och kränka, är något som forskare diskuterar ingående. Karim Jebari, forskare vid institutet för framtidsstudier, redogjorde för hur jämlikhetsdata — anonym registrering gjord med samtycke och självidentifikation — kan vägleda åtgärder mot rasism. Metoden har både fördelar och nackdelar. I USA och Storbritannien har de använts i många år, varför vi kan dra nytta av deras misstag, menade han. Edda Manga, vetenskaplig ledare vid Mångkulturellt centrum, berättade om Ballingsholmsmodellen Länk till annan webbplats., som vänder på perspektivet: Ojämlikhetsmönster identifieras först och rasifieringskategorier analyseras fram i efterhand. Att arbeta med registerdata är en annan metod som Anna Nyman vid Statistiska centralbyrån (SCB) redogjorde för.

Fakta: Zero discrimination day

Zero Discrimination Day Länk till annan webbplats. - internationella dagen mot diskriminering - firas årligen den 1 mars av FN och andra internationella organisationer. Dagen syftar till att främja jämlikhet inför lagen i alla FN:s medlemsländer och illustreras med en fjäril som symbol för förändring.

Källa: FN, Stockholms universitet, UNAIDS

Fakta: Statens medieråds uppdrag mot rasism

Statens medieråd har ett regeringsuppdrag att "identifiera, sammanställa och sprida metoder som visat sig ha positiv effekt för att motverka att barn och unga utsätts för rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott på nätet". Uppdragets resultat redovisas för regeringen i dag 1 mars och kommer under mars månad ut som rapport på Statens medieråds hemsida. Under våren kommer tre webbinarier att hållas kring temat:

 • 22 mars: Om kunskapsläget
 • 19 april: Om ungdomars perspektiv
 • 10 maj: Om arbete i praktiken bland barn och unga

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!

 •  Omslag till rapport med titeln Utsatt på internet. Foto: Jessica Gow/TT. Muralmålning: Unga Berättar.

  Utsatt på internet

  En internationell forskningsöversikt om nätmobbning bland barn och unga. Översikten ger en samlad bild av den internationella...

  Hälsa och välmående Juridik brott och regelverkMyndigheter och organisationer Universitet och högskolor VuxnaRapporter och undersökningar
 • Logotyp: Forum för levande historia

  Vita fläckar i Sveriges historia

  På årets sista forumträff för anställda vid statliga myndigheter låg fokus på Sveriges deltagande i koloniseringen och slavhandeln,...