Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Statens medieråd och Myndigheten för press, radio och tv blir Mediemyndigheten

Den 20 september överlämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 till riksdagen. I den annonserades en budget för den myndighet som kommer att ha det nya namnet Mediemyndigheten. Mediemyndigheten är ett resultat av en sammanslagning mellan Statens medieråd och Myndigheten för press, radio och tv och träder i kraft den 1 januari 2024.

Händer som skriver på en laptop dator vid ett skrivbord.

Statens medieråd och Myndigheten för press, radio och tv blir Mediemyndigheten. Foto: Scandinav.

Det är glädjande att vi nu har ett namn och ett samlat anslag som kommer att ge oss förutsättningar att utföra vårt uppdrag och utveckla verksamheten inom ramen för Mediemyndigheten, säger Jan-Olof Lind, generaldirektör för Myndigheten för press, radio och tv. "

Bakgrund

I augusti 2022 avslutades en utredning om konsekvenserna av att Statens medieråd inordnas i Myndigheten för press, radio och tv. Utredningen kom fram till att en sammanhållen myndighet bättre kan möta de förutsättningar, behov och utmaningar som följer av ett medielandskap i ständig förändring. Myndigheterna har idag vissa närliggande uppdrag och uppgifter.

Myndigheterna förbereder därför nu en sammanslagning, som ska vara genomförd till den 1 januari 2024.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!