Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Ungar & medier 2023: Mindre tv, Youtube och datorspel

Är vi i en brytningstid för barns och ungas medievanor? 2023 års upplaga av ”Ungar & medier” samt ”Småungar & medier”, som publiceras i oktober, visar att det dagliga datorspelandet har minskat bland både små och äldre barn. Tv-, film- och Youtube-tittandet har avtagit.

Barn vid läsplatta

"Ungar & medier" samt "Småungar & medier" 2023 pekar på en del förändrade mediebeteenden hos svenska barn. Foto: Astrakan Images AB/Scandinav.

Analysen bygger på insamlade data från hösten 2022, där barn och unga själva bedömt sin medieanvändning. För de minsta barnen, 0–8 år, har föräldrar svarat.

Här följer några av de främsta nyheter som finns samlade i två sammanfattningar som finns här på hemsidan (Ungar & medier; Småungar & medier):

1. Läsandet ökar, mer eller mindre, i alla åldrar

Sedan frågan om läsning av böcker och tidningar ställdes första gången 2012 har läsandet minskat successivt. Men nu ser trenden ut att ha vänt, eller åtminstone avstannat: Läsandet ökar bland både pojkar och flickor 0—18 år. I vissa åldrar är ökningen blygsam, i andra mer markant. Om detta har vi skrivit en separat artikel.

2. Var femte 6-åring har en egen mobil

Mobiltelefonanvändningen har ökat successivt under ett drygt decennium, och är den vanligaste dagliga aktiviteten i "Ungar & medier"-undersökningen. Men andelen barn i gruppen 9–12 år som dagligen använder mobilen har minskat jämfört med både 2020 och 2018.

Bland yngre barn, upp till 8 år, ökar däremot den dagliga användningen av mobilen. Det är även allt fler småbarn som har en egen mobil. År 2012 fanns det knappt någon 6-åring som hade egen mobiltelefon, 2022 var det ungefär en femtedel. Bland 8-åringarna har skett en fördubbling under decenniet. (”Mobiltelefon” betydde under de första undersökningsåren inte en smartphone.)

3. Färre 9—12-åringar använder sociala medier

För sociala medier är bilden komplex. Sammantaget är det färre barn i åldersgruppen 9–12 år som använder sociala medier nu jämfört med 2020. Andelen ”höganvändare” (över tre timmar per dag) av sociala medier i den gruppen ökar dock något.

Bland tonåringarna minskar andelen höganvändare jämfört med förra datainsamlingen 2020.

4. ”Storspelarna” spelar mindre

I alla åldersgrupper är online-spelande ett sätt att umgås med andra. Av de 9–12-åringar som använder datorspel spelar över hälften med kompisar —dagligen eller några gånger i veckan. Bland tonåringarna är det mindre än hälften.

Bland 0–8-åringarna har spelandet minskat succesivt sedan 2014 och är nu på ungefär samma nivå som 2012, eller lägre. Att spela spel på surfplatta är populärt i åldersgruppen 5–8 år, men det dagliga spelandet på surfplatta i den åldersgruppen minskar jämfört med tidigare år. Även den totala andelen barn som spelar digitalt minskar, oavsett plattform.

Går man längre upp i åldrarna har andelarna pojkar på 15–18 år som spelar spel mer än tre timmar per dag minskat märkbart jämfört med 2020.

5. Mindre tv- och filmtittande

Det dagliga tittandet på filmer och tv-program i minskar bland barn på 2–8 år. I åldersgruppen 2–4 år har andelen som aldrig tittar på filmer och tv-program ökat det senaste decenniet.

Tv- och filmtittandet minskar även bland de äldre barnen, samtidigt som andelarna som svarar att de brukar ta del av nyheter från nyhetsmedier någon gång i veckan har ökat jämfört med "Ungar & medier" 2021.

6. Högt förtroende för public service, lågt för influerare

Äldre barn litar generellt något mer på nyhetskällorna än barn 9—12 år. Förtroendet är högst för SVT, TV4, Sveriges Radio samt myndigheters webbplatser/appar. Trots att sociala medieplattformar används i hög grad för att ta del av nyheter och information litar barn och tonåringar inte särskilt mycket på information därifrån. Allra lägst är förtroendet för nyheter via Flashback, youtubers och influerare.

7. Youtube-tittandet minskar

Andelarna som dagligen tittar på Youtube i åldern 13—18 år har minskat med cirka 10 procentenheter jämfört med 2020, men youtubers och influerare verkar ha blivit viktiga nyhetsförmedlare för den äldsta i gruppen, 17—18-åringarna.

8. Utsatthet på nätet avstannar

Ökningen av självupplevd så kallad digital utsatthet har avstannat.

I "Ungar & medier" får barn och tonåringar frågor om de under det senaste året på nätet eller via mobilen råkat ut för mobbning, hot, att de kontaktats av någon okänd som vill att de skickar bilder där de är lättklädda eller nakna, att de ska göra något annat sexuellt och liknande. Ingen av dessa former av utsatthet har ökat sedan 2020. Tvärtom minskar den upplevda utsattheten i flera avseenden i den äldsta åldersgruppen, och i viss mån i åldersgruppen 13—16 år.

9. Många tonåringar använder mobilen på natten

För första gången ställdes frågan till barn och unga om de använder mobilen på natten. Nära hälften av 13–16-åringarna och över hälften av 17–18-åringarna använder mobilen på natten en gång i veckan eller oftare. Många svarade också att det går ut över sömnen.

Det är dock markanta skillnader mellan tonåringar i genomsnitt och de som har psykiska funktionsnedsättningar, där den upplevda utsattheten på nätet och via mobilen är generellt högre.

De färdiga rapporterna publiceras här på hemsidan under oktober 2023.

Fakta: Ungar & medier; Småungar & medier; Föräldrar & medier

De tre rapporterna utgör Sveriges största statistiska undersökning av barns och ungas medievanor och baseras på en nationellt representativ enkätundersökning bland svenska barn och ungdomar om deras medieanvändning och attityder till medier.

Rapporterna genomförs vartannat år av Statens medieråd, med undantag för att "Småungar & medier" samt "Föräldrar & medier" hoppades över 2021, då "Ungar & medier" fick extra fokus på covid 19-pandemin.

Den senaste datainsamlingen skedde hösten/vintern 2022.

Ungar & medier har en egen sektion på denna hemsida.

Statens medieråd ingår från 2024 i Mediemyndigheten

Statens medieråds uppdrag förs 1 januari 2024 över till Mediemyndigheten. Frågor om till exempel barns och ungas medieanvändning kommer därmed att ingå i uppdraget för Mediemyndigheten.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!