Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Vi söker representanter till ungdomspanel

Ungas trygghet på nätet kan bara förbättras om vuxna lyssnar in vilka problem unga möter. I höst startar Statens medieråd en ungdomspanel inom sitt arbete med Safer Internet Centre Sverige. Vill du vara med eller känner du någon som är verksam i en ungdomsorganisation?

Ungdomar i soffa på universitetsbibliotek

Foto: Plattform/Scandinav. Personerna på bilden har inget med innehållet i texten att göra.

Safer Internet Centre Sverige är en gemensam kraftsamling för barns och ungas trygghet på nätet, som drivs av Statens medieråd, Bris och ECPAT. På Statens medieråd tar vi fram och sprider information om frågor kopplade till barns och ungas trygghet på nätet. Vi tar bland annat fram rapporter och pedagogiska verktyg, samverkar med nationella och internationella aktörer, utvecklar metoder för att öka barns delaktighet och inflytande samt arrangerar evenemang och kampanjer. Nu söker vi representanter från ungdomsorganisationer till vår ungdomspanel. Syftet med att starta en ungdomspanel är att samla in idéer och synpunkter som ska bidra till och påverka vårt arbete.

— Det känns roligt och viktigt att få möjlighet att samarbeta med Sveriges ungdomsorganisationer. Jag hoppas paneldeltagarna ska uppleva att deras arbete gör skillnad och att det kommer leda till att vi skapar bra aktiviteter för barn och unga tillsammans, säger Eva Widgren, ansvarig för ungdomspanelen.

Vi söker personer mellan 16 och 25 år med erfarenheter av och intresse för frågor om trygghet på nätet. Ungdomspanelen kommer att träffas digitalt vid sammanlagt fyra tillfällen under 2023–2024. Ersättning kommer att utgå till de ungdomsorganisationer som deltar i panelen.

Är du med i eller vill tipsa om en ungdomsorganisation?

Skicka intresseanmälan och eventuella frågor till saferinternetcentre@statensmedierad.se senast den 20 oktober.

 

Fakta: Safer Internet Centre Sverige

Safer Internet Centre Sverige arbetar med att öka barns trygghet på nätet genom att ge kunskap och stöd till barn och unga, vårdnadshavare och professionella. Verksamheten består av tre delar:

  • Ett kunskapscenter (Statens medieråd) som tar fram och sprider information om frågor kopplade till barns och ungas trygghet på nätet.
  • En stödlinje (Bris) dit barn kan vända sig för att få stöd om bland annat frågor kopplade till utsatthet på nätet. Vuxna kan vända sig till stödlinjen för vuxna om barn.
  • En rapporteringsfunktion/hotline (ECPAT) tar emot tips på alla former misstänkta sexuella övergrepp och exploatering av barn. ECPAT utreder inte utan skickar tipsen efter granskning vidare till Polisen.

Mer om Safer Internet Centre Sverige

Statens medieråd ingår från 2024 i Mediemyndigheten

Statens medieråds uppdrag förs 1 januari 2024 över till Mediemyndigheten. Frågor om till exempel barns och ungas medieanvändning kommer därmed att ingå i uppdraget för Mediemyndigheten.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!