Logotyp statens medieråd

Publicerad • Uppdaterad

Statens medieråd i juryn för Bokmässans bildningspris

Den 23–26 september är det dags för Bokmässan 2021. Årets mässa består av både studiosamtal på Svenska Mässan i Göteborg och direktsändningar på Bokmässan Play. Statens medieråd ingår i juryn för Bokmässans bildningspris och kommer att delta och arrangera flera seminarier på temat Demokrati.

Bokstavsillustrationer av Carl Johan De Geer

Illustration: Carl Johan De Geer

Bokmässans bildningspris delas ut till en aktör som med bildning som verktyg arbetar för att främja kunskap, demokrati och tolerans. Arbetet ska präglas av relevanta frågor som rör något av årets tre teman på Bokmässan: demokrati, läsning eller nordisk litteratur.

Statens medieråd deltar i bildningsprisets jury, i form av direktör Anette Novak.

Nomineringen är öppen till och med den 16 augusti. Bokmässan tar inte emot nomineringar för kommande satsningar. Arbetet måste vara påbörjat och ha ett klart syfte och mål, nomineringen ska innehålla beskrivning av genomförda och planerade aktiviteter. Nominera din kandidat här Länk till annan webbplats..

Tema demokrati på Bokmässan 2021

Med avstamp i hundraårsjubileet av det första riksdagsvalet med allmän och lika rösträtt i Sverige sätter Bokmässan demokrati i fokus 2021. Temat behandlar samtidens utmaningar, historiska perspektiv och framtidens möjligheter.

– 2021 firar vi 100 år av svensk demokrati mot en mörk fond. Pandemin har satt strålkastarljuset på att bristande källkritik kan utsätta oss för risker om vi lyssnar på falska budskap vad gäller smitta, sjukdomar och skydd mot sjukdomar. Dessutom får antidemokratiska narrativ fäste i debatten. Då måste vi som utgör demokratiarmén bli än mer synliga och lyfta den demokratiska värdegrunden: alla röster är lika mycket värda för att alla människor är lika mycket värda, säger Statens medieråds direktör Anette Novak.

Under Bokmässan kommer Statens medieråd att hålla seminarier på temat demokrati. Tillsammans med aktörer från det nationella nätverket MIK Sverige kommer vi bland annat att prata om medie- och informationskunnighet och dess betydelse för demokratin. Det handlar exempelvis om hur lärare eller bibliotekspersonal kan stärka medie- och informationskunnigheten bland sina elever och hur kan unga kan uppmuntras att själva iklä sig rollen som medieproducenter.

Mer information om Statens medieråds medverkan och våra seminarier kommer inom kort.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!