Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Grunden för våra bedömningar

Vad som bedöms vara skadligt för välbefinnandet för olika åldersgrupper baseras på psykologisk, pedagogisk och medievetenskaplig forskning, samt kunskap om och erfarenhet av att arbeta med barn.

Barn i biostol håller för ögonen.

Foto: Shutterstock.

Film bedöms utifrån en genomsnittspublik

Olika barn kan uppfatta samma film på olika sätt, inte bara beroende på biologisk ålder. Intellektuell och emotionell mognad, uppväxtförhållanden och medievana är exempel på faktorer som påverkar hur barn upplever filmer. När Statens medieråd fastställer en åldersgräns görs detta utifrån en bedömning av hur en genomsnittspublik i den aktuella åldern antas reagera på innehållet.

Lämplighet bedöms inte

Åldersgränserna handlar inte om att bedöma om en film är lämplig eller passande för den aktuella åldersgruppen.

Det finns företeelser och beteenden som av många anses anstötliga eller olämpliga, men som inte automatiskt bedöms kunna skada barns välbefinnande. Det gäller till exempel grovt språk, droganvändning, nakenhet och sex. Bedömningen grundar sig dock alltid på i vilket sammanhang och på vilket sätt som något skildras.

Barntillåtet behöver inte vara barnfilm

En barntillåten film behöver inte vara intressant för barn att titta på. Filmer tänkta för en vuxen publik kan bli barntillåtna, under förutsättning att de inte bedöms kunna skada välbefinnandet hos barn. Att en film är barntillåten eller tillåten från 7 eller 11 år är alltså inte samma sak som att filmen har barn som målgrupp.

Mer om åldersgränser

Här får du mer information om arbetet med att granska film och fastslå åldersgränser.

  • Rad av barn i biostolar med popcorn och läsk. Foto: Shutterstock.

    Så fungerar åldersgränserna

    Syftet med åldersgränser för film som visas offentligt är att skydda barn från att se filmer som kan vara till skada för...

  • Biopublik, vuxna. Foto: Shutterstock.

    Om åldersgränser

    Här följer exempel på inslag och överväganden som är vanligt förekommande vid bedömningarna av respektive åldersgräns.