Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Om åldersgränser

Här följer exempel på inslag och överväganden som är vanligt förekommande vid bedömningarna av respektive åldersgräns.

Unga vuxna i biopublik.

Foto: Shutterstock.

Barntillåten

Får ses av alla oavsett ålder.

Innehåller inte alltför skrämmande inslag. En dramatisk ljudbild med kuslig musik och starka, skrämmande ljudeffekter eller en klippning med högt tempo kan räcka för att en film inte ska bli barntillåten. Även de yngsta kan ta del av filmer som är spännande, varför inslag av exempelvis jakter, lätt hotfulla situationer och komiskt framställda slagsmål kan förekomma.

 

Från 7 år

Får ses av barn som fyllt 7 år.

En 7-åring börjar utveckla en större kompetens för att skapa distans till film. De skräms därför inte längre lika lätt av till exempel hotfull musik eller snabb klippning.

Typexempel på scener som godkänns för visning för denna åldersgrupp är inzoomningar av ett hotfullt djurs vassa tänder i till exempel tecknad film och lättare scener med slagsmål eller skottlossning. För yngre barn, däremot, kan sådana sekvenser vara skrämmande.

 

Från 11 år

Får ses av barn som fyllt 11 år.

Barn i 11-årsåldern är generellt duktiga på att skilja film och verklighet åt. Därför kan filmer med en 11-årsgräns innehålla rejält spännande och hotfulla sekvenser.

Det som är avgörande är ofta graden av realism och möjligheten till identifikation. Tydlig sagokaraktär och få beröringspunkter med barnets vardag kan bidra till en 11-årsgräns, medan en realistisk skildring som barn kan identifiera sig med kan motivera en högre åldersgräns.

 

Från 15 år

Får ses av barn som fyllt 15 år.

Detaljerade våldskildringar, omfattande blodsutgjutelse och fokus på lidande är sådant som ofta innebär att en film får 15-årsgräns. Starka hot- och skräckscener samt starka skildringar av ångest eller förvirring hör också till denna kategori, liksom skildringar av starkt ångestladdad sexualitet.

 

Ogranskade filmer

En distributör kan välja att inte låta granska en film och får då visa den med en 15-årsgräns. Det innebär att en film som inte innehåller något som kan vara skadligt för barns välbefinnande kan ha en 15-årsgräns.

Mer om åldersgränser

Här får du mer information om hur åldersgränser fastställs, vad grunden är för bedömningarna och vad åldersgränserna innebär.

  • Barn i biostol håller för ögonen. Foto: Shutterstock.

    Grunden för våra bedömningar

    Vad som bedöms vara skadligt för välbefinnandet för olika åldersgrupper baseras på psykologisk, pedagogisk och medievetenskaplig...

  • Rad av barn i biostolar med popcorn och läsk. Foto: Shutterstock.

    Så fungerar åldersgränserna

    Syftet med åldersgränser för film som visas offentligt är att skydda barn från att se filmer som kan vara till skada för...