Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Måste filmen granskas?

Här kan du som vill visa film kontrollera om din film måste granskas av Statens medieråd.

Film som är avsedd att visas för en publik över femton år behöver inte lämnas in för granskning till Statens medieråd. Filmen får då automatiskt 15-årsgräns när den visas offentligt.

Enligt Lag (2010:1882) Länk till annan webbplats. behöver heller inte film som uppfyller något av kriterierna nedan i granskas av Statens medieråd.

Biosalong och projektor.

Foto: Shutterstock.

En film får visas för barn under 15 år om den:

1. tillhandahålls i ett tv-program som omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen,

2. utgör reklam för en vara eller en tjänst,

3. visas vid en varumässa, en utställning eller ett sportevenemang, om inte visningen utgör en allmän sammankomst,

4. visas inom ett museum som ett led i museets normala utställningsverksamhet och är en dokumentär framställning,

5. är en enkel framställning som är skapad av barn eller unga amatörer när den visas vid en filmfestival eller ett annat konstnärligt eller ideellt evenemang som huvudsakligen riktar sig till barn och unga, eller

6. endast utgör ett återgivande av en offentlig opera-, teater- eller musikföreställning eller ett sportevenemang.

Filmvisning i skolan

En visning på en skola enbart för skolans elever utgör inte en allmän sammankomst eller offentlig tillställning och omfattas därför inte av lagen om åldersgränser.

Mer information

Här hittar du information om vad som gäller för biografer, filmfestivaler och hur man överklagar ett beslut.

 • Biopublik ovanifrån. Foto: Shutterstock.

  Regler för filmfestivaler

  Filmer som visas vid filmfestivaler eller liknande evenemang där barn under 15 år har tillträde ska granskas av Statens ...

 • Domarklubba på en hög med äldre böcker. Foto: Shutterstock.

  Överklaga ett beslut

  Statens medieråds beslut i ett granskningsärende kan överklagas av den som har ansökt om granskningen.

 • Vuxna och barn i biosalong. Foto: Shutterstock.

  Regler för bio

  Biofilmer för barn under 15 år ska vara granskade och godkända av Statens medieråd. En film får inte godkännas för visning...